28.7 C
Bangkok
วันพฤหัสบดี, กุมภาพันธ์ 22, 2024

ATAS มีความสำคัญอย่างไรกับการขอวีซ่านักเรียนประเทศสหราชอาณาจักร

Kaplan University

Academic Technology Approval Scheme (ATAS) ได้ถูกนำมาใช้ประกอบการพิจารณาอนุมัติวีซ่านักเรียนตั้งแต่ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2007 ที่ผ่านมา เนื่องจากในปัจจุบันรัฐบาลกลางของทุกประเทศ รวมถึงรัฐบาลกลางของประเทศอังกฤษต่างตระหนักถึง ความร้ายแรงจากภัยคุกคามของขบวนการก่อการร้าย และอาวุธทำลายล้างสูง จึงได้ประกาศใช้ ATAS เพื่อรับรองว่านักเรียน นักศึกษาที่สมัครเรียนในสายวิชาวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ และเทคโนโลยี หรือที่เรียกว่า certain sensitive subjects นี้จะไม่ข้องเกี่ยว หรือมีส่วนร่วมกับขบวนการก่อการร้ายดังกล่าว โดยกำหนดให้กลุ่มนักศึกษาที่เลือกเรียนระดับปริญญาโทในสายวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ และเทคโนโลยี จะต้องได้ใบรับรอง ATAS ก่อนการยื่นคำร้องขอวีซ่านักเรียน หรือการขอต่อวีซ่าด้วย

ATAS ได้มาอย่างไร?

สามารถสมัคร ATAS Certificate เมื่อได้รับการตอบรับจากทางมหาวิทยาลัย หรือวิทยาลัยการศึกษาต่อเนื่อง โดยน้องๆ จะได้รับ JACS Code จากทางสถาบันการศึกษาเพื่อสำหรับการลงทะเบียนออนไลน์

JACS Code (Joint Academic Coding Systems Code)

ประกอบด้วยตัวเลข 2 3 หรือ 4 หลัก สำหรับ ATAS scheme ต้องการเพียงตัวอักษรแรก และตัวเลขแรก เพื่อทำการลงทะเบียนออนไลน์ ตัวอย่างเช่น ต้องการเรียน PhD in Mathematics Modelling ซึ่ง JACS code คือ G150 พบว่า G1 อยู่ในสายวิชา Mathematics and Computer Sciences จึงจำเป็นต้องมี ATAS Certificate

รายละเอียดในการสมัคร ATAS ออนไลน์

 1. ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้
 2. รายละเอียดหนังสือเดินทาง
 3. ชื่อ และสัญชาติของคู่สมรส (ถ้ามี)
 4. ประวัติการศึกษาครั้งล่าสุด
 5. ประวัติการทำงานครั้งล่าสุด และปัจจุบัน
 6. งานเขียนที่ได้รับการตีพิมพ์ (ถ้ามี)
 7. ใบสมัคร ATAS ฉบับล่าสุด (ถ้ามี)
 8. หลักสูตรที่สมัครเรียนในประเทศอังกฤษ พร้อม JACS Code และหัวข้อและเนื้อหางานวิจัย
 9. รายละเอียดของบุคคลอ้างอิง อย่างน้อย 2 ท่าน
 10. รายละเอียดของผู้ออกค่าใช้จ่าย

**หมายเหตุ** ไม่จำเป็นต้องส่งเอกสารตัวจริงให้กับทาง DFO เพราะรายละเีอียดต่างๆ จะได้รับการตรวจสอบจากทาง ECO เมื่อนักเรียนยื่นใบคำร้องขอวีซ่าเรียบร้อยแล้ว

ระยะเวลา

การกรอกใบสมัคร ATAS ออนไลน์ ใช้เวลาประมาณ 30 นาที หากจำเป็นต้องกรอกใบสมัคร ATAS หลายชุดในระบบออนไลน์ จะมีการทำสำเนาและเก็บข้อมูลเพื่อประหยัดเวลาและสะดวกในการกรอกใบสมัครหลายๆ ชุด

สำหรับ DFO จะใช้เวลาในการพิจารณาออกใบ ATAS ประมาณ 10 วันทำการหลังจากส่งใบคำร้องขอใบ ATAS

ในกรณีที่ได้รับการตอบรับจากหลายมหาวิทยาลัย และอยู่ในสายวิชาเฉพาะที่กำหนดให้มี ATAS น้องๆ จะต้องทำการสมัคร ATAS สำหรับแต่ละหลักสูตร แต่ละมหาวิทยาัลัยที่สมัคร เพราะใบ ATAS แต่ละใีบจะมีรายละเอียดเฉพาะของหลักสูตรที่แตกต่างกันไป เพราะหาก ATAS ไม่สอดคล้องกับหลักสูตรที่ได้รับตอบรับ อาจทำให้คำร้องขอวีซ่าถูกปฏิเสธได้

ค่าใช้จ่ายในการสมัคร : ไม่มีค่าใช้จ่าย

สมัครได้ที่ : http://www.atas.fco.gov.uk/

สายวิชาเฉพาะที่ต้องแสดง ATAS Certificate

 • Allied to Medicine-JACS Code ขึ้นต้นด้วย B (B1,B2,B9)
 • Biological Sciences-JACS Code ขึ้นต้นด้วย C (C1,C2,C4,C5,C7,C9)
 • Veterinary Sciences,Agriculture and related subjects-JACS Code ขึ้นต้นด้วย D(D3,D9)
 • Physical Sciences-JACS Code ขึ้นต้นด้วย F (F1,F2,F3,F5,F8,F9)
 • Mathematical and Computer Science-JACS Code ขึ้นต้นด้วย G (G1,G2,G4,G7,G9)
 • Engineering-JACS Code ขึ้นต้นด้วย H (H1,H9)
 • Technologies-JACS Code ขึ้นต้นด้วย J (J2,J4,J5,J7,J9)
 • Subjects included Taught Master as well as Doctorate and Mastes degree (Mphil)-JACS Code ขึ้นต้นด้วย F,H,J (F2,F3,H3,H4,J5)

Lists

Related Articles

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่

Latest Articles