29.6 C
Bangkok
วันพฤหัสบดี, กุมภาพันธ์ 29, 2024

ใหม่: การลงทะเบียนขอรับบริการหนังสือเดินทาง / ระบบลงทะเบียนหนังสือเดินทางล่วงหน้า /สถานที่ให้บริการหนังสือเดินทาง

การลงทะเบียนขอรับบริการหนังสือเดินทางล่วงหน้า คือบริการเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่ต้องการทำหนังสือเดินทางซึ่งเป็นบริการออนไลน์ 24 ชั่วโมงผ่านอินเตอร์…/ สถานที่ให้บริการหนังสือเดินทาง

passport

หนังสือเดินทาง : สถานที่ให้บริการหนังสือเดินทาง

กรมการกงสุล แจ้งวัฒนะ      แผนที่  

ที่อยู่ 123 ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210   
โทรศัพท์ 02 203 5000 กด 1 (เมื่อเข้าสู่ระบบกรมการกงสุล กด 5 เพื่อติดต่อเจ้าหน้าที่) มือถือ 093-010-5248สำนักงานหนังสือเดินทาง ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา   แผนที่ 
(รับทำเฉพาะหนังสือเดินทางราชการเท่านั้น)
ที่อยู่ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา(อาคารบี ประตูฝั่งทิศตะวันออก)
ชั้น 7 ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
 
โทรศัพท์ 02 203 5000 ต่อ 49001-49012สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว บางนา- ศรีนครินทร์    แผนที่ 
ที่อยู่ ศูนย์การค้าธัญญาพาร์ค บางนา -ศรีนครินทร์ ชั้น 2 โซนอี
โทรศัพท์ 02 136 3800-1 โทรสาร 02 136 3803

สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว ปิ่นเกล้า   แผนที่ 
ที่อยู่ ชั้น 5 อาคารเทสโก้โลตัส สาขาปิ่นเกล้า เลขที่ 3 ถนนบรมราชชนนี 11 แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กทม. 10700         โทรศัพท์ 0-2433-0280-87 โทรสาร 0-2433-2554 มือถือ 093-010-5247

สำนักงานหนังสือเดินทาง ศูนย์บริการการไปทำงานต่างประเทศ   แผนที่
(รับทำหนังสือเดินทางเฉพาะผู้ที่มีใบส่งตัวจากกรมการจัดหางานเท่านั้น)
ที่อยู่ อาคารประกันสังคม กระทรวงแรงงาน ดินแดง กทม. 10400
โทรศัพท์ 0-2245-9439 0-2245-1042  โทรสาร 0-2245-9438

สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว เชียงราย  แผนที่
ที่อยู่ อาคารองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) หลังใหม่ ถนนศูนย์ราชการ ตำบลริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย 57100
โทรศัพท์ 053-175375 โทรสาร 053-175374
สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว เชียงใหม่    แผนที่
ที่อยู่ ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ 50000
โทรศัพท์ 0-5389-1535-6  โทรสาร 0-5389-1534

สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว พิษณุโลก    แผนที่
ที่อยู่ ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก ถนนเทพารักษ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ 055-258-173, 055-258-155, 055-258-131, โทรสาร 055-258-117

สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว นครสวรรค์   แผนที่
ที่อยู่ ศูนย์บริการร่วมจังหวัดนครสวรรค์ ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี ถนนพหลโยธิน อำเภอเมือง
จังหวัดนครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ 056-233-453, 056-233-454  โทรสาร056-233-452
 

สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว อุดรธานี     แผนที่
ที่อยู่ศูนย์อเนกประสงค์ ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี(ตรงข้ามกับศาลหลักเมือง)
ถนนอธิบดี อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000
โทร 042-212827, 042-212-318 โทรสาร 042-222-810


สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว ขอนแก่น
    แผนที่ 
ที่อยู่ หอประชุมอำเภอเมืองขอนแก่น ถนนศูนย์ราชการ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
โทรศัพท์ 0-4324-2707,0-4324-2655 โทรสาร 0-4324-3441

สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว อุบลราชธานี    แผนที่
ที่อยู่อาคารศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ชั้น 1 ด้านหลังผั่งทิศตะวันตก
จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์ 045-344581-2  โทรสาร 045-433646

E-mail : passport_ubon@hotmail.com    http://www.facebook.com/ubonpassport

สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว นครราชสีมา   แผนที่
ที่อยู่ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา ถนนมหาดไทยอำเภอเมือง  จังหวัดนครราชสีมา 30000 
โทร 044-243-132, 044-243-124 โทรสาร 044-243-133

สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว จันทบุรี   แผนที่
ที่อยู่ อาคารลานค้าชุมชน ถ.เลียบเนิน ต.วัดใหม่ อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000 
โทรศัพท์ 039-301-706-9 โทรสาร 039-301-707

สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว สุราษฎร์ธานี     แผนที่
ที่อยู่ศาลาประชาคม ถนนหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000 
โทรศัพท์ 077-274940,077-274942-3  โทรสาร 077-274941

สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว ภูเก็ต  แผนที่
ที่อยู่ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต ถนนนริศร อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
โทรศัพท์ 076-222-080, 076-222-081, 076-222-083 โทรสาร 076-222-082

สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว สงขลา     แผนที่  
 ที่อยู่  ศูนย์ราชการจังหวัดสงขลา อำเภอเมือง จ.สงขลา 90000 
 โทรศัพท์ 074-326508-10  โทรสาร 074-326511

สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว ยะลา   แผนที่
ที่อยู่ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้(ศอ.บต.)
ถนนสุขยางค์ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000

โทรศัพท์ 073-274-526, 073-274-036, 073-274-037
โทรสาร 073-274-527

สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว พัทยา    แผนที่
ที่อยู่ ศูนย์การค้าพัทยาอเวนิว ชั้น 1 ถนนพัทยาสาย 2
เลขที่ 399/9 หมู่ 10 ถนนพัทยาสาย 2 ตำบลหนองปรือ
อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150
โทรศัพท์ 038-422438 โทรสาร 038-422437

เเหล่งที่มา

http://www.consular.go.th/main/th/services/1274/19745-%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87.html

 

 

StudyPlus ได้รับความไว้วางใจจากสถาบันการศึกษาต่างๆในต่างประเทศ ทั้งจากประเทศนิวซีแลนด์ ออสเตรเลีย สิงคโปร์ อินเดีย อเมริกา สหราชอาณาจักร ไอร์แลนด์ สวิสเซอร์แลนด์ ญี่ปุ่น แคนาดา ฝรั่งเศส อิตาลี สเปน แอฟริกาใต้ เกาหลี ฟิลิปปินส์ จีน คอสตาริกา เยอรมัน มอลต้า เนเธอร์แลนด์ให้เป็นตัวแทนในการดำเนินการติดต่อ และสมัครเรียนให้กับผู้ที่สนใจแนะแนวให้คำปรึกษาและให้ข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษา ต่อต่างประเทศทุกระดับในสาขาต่างๆ พร้อมอำนวยความสะดวก เรื่องการขอวีซ่า รวมถึงบริการจัดหาเจ้าหน้าที่รับ-ส่งที่สนามบินดำเนินจัดหาที่พักสะดวกปลอดภัย กับครอบครัวชาวต่างประเทศหรือหอพักของสถาบัน นอกจากนี้ยังมีบริการจอง ตั๋วเครื่องบินในราคาพิเศษอีกด้วย 

เรียนต่างประเทศ เเนะเเนวเรียนต่อต่างประเทศ เเนะเเนวเรียนต่อเมืองนอก

เรียนออสเตรเลีย เรียนอเมริกา เรียนสิงคโปร์ เรียนนิวซีเเลนด์ เรียนเยอรมัน เรียนต่ออังกฤษ เรียนเเคนาดา เรียนมาเลเซีย เรียนฟิลิปปินส์ เรียนจีน เรียนญี่ปุ๋น เรียนเกาหลี เรียนรัสเซีย เรียนเนเธอร์แลนด์ เรียนสวิสเซอร์แลนด์ เรียนฝรั่งเศส เรียนอิตาลี เรียนมอลต้า เรียนอินเดีย เรียนต่อต่างประเทศ

Lists

Related Articles

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่

Latest Articles