27.8 C
Bangkok
Thursday, June 20, 2024

โล่ประกาศเกียติคุณเเก่ บริษัท StudyPlus 3ปีซ้อน รางวัล และ ประกาศนียบัตรต่างๆ

IMG_1879-768x1024

 

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ประทานโล่ประกาศเกียติคุณเเก่ บริษัท StudyPlus 3 ปี

เราได้รับพระราชทานโล่ประกาศเกียติคุณ 3 ปี (ปี2558  ปี2555 และ ปี2554)

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ พระราชทานโล่ประกาศเกียติคุณเเก่

บริษัท StudyPlus ผู้ให้การสนับสนุนการจัดงาน Crossword เกมส์เยาวชน นานาชาติ ครั้งที่ 27 ประจำปี 2558 วันเสาร์ที่ 28 พย. 2558 ณ ศูนย์การค้า Central Plaza บางนา

และ

บริษัท StudyPlus ผู้ให้การสนับสนุนการจัดงาน Crossword เกมส์เยาวชน นานาชาติ ครั้งที่ 24 ประจำปี 2555 วันเสาร์ที่ 24 พย. 2555 ณ ศูนย์การค้า Central Plaza บางนา

และ

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ประทานโล่ประกาศเกียติคุณเเก่ บริษัท StudyPlus ผู้ให้การสนับสนุนการจัดงาน Crossword เกมส์เยาวชน นานาชาติ ครั้งที่ 23 ประจำปี 2554 วันเสาร์ที่ 19 พย. 2554 ณ ศูนย์การค้า Central Plaza บางนา

โล่ประกาศเกียติคุณ และ รางวัล The Best Quality Agent (TBQA) 2 ปีซ้อน ปี 2014 และ 2015 ซึ่งรับรองถึงคุณภาพอันดีของสถาบันเราตลอดระยะกว่าเวลา 10 ปี

IMG_5578

trophy-150x150

ใบประกศนียบัตรอื่นๆที่เราได้รับ จาก UK, New Zealand

 

IMG_5579

trophy1

 

 

ทุกรางวัลรับรองถึงคุณภาพอันดีของสถาบันเราตลอดระยะกว่าเวลา 10 ปี

Lists

Related Articles

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่

Latest Articles