31.9 C
Bangkok
Friday, May 24, 2024

ทุนสหรัฐอเมริกา

StudyPlus ศูนย์แนะเเนวเรียนต่อต่างประเทศทั่วโลก จัดทำขึ้นเพือ่ต้องการให้เยาวชนไทยมีความรู้ทุนเพิ่มขึ้น  ไม่ได้มีผลประโยชน์แอบแฝงเเต่อย่างใด

images

ทุนสหรัฐอเมริกา

ทุนฟุลไบร์ทระดับปริญญาโท

ทุนฟุลไบรท์หรือทุนมูลนิธีการศึกษาไทย อเมริกัน เปิดให้สมัครสอบชิงทุน 2 ประเภทได้แก่

1 Open Competion Scholarship Program for Master’s Degree ทุนฟุลไบรท์ประเภทนี้เป็นการให้ทุนไปศึกษาต่อในระดับปริญญาโทขึ้นไปในสาขาวิชาต่างๆ ยกเว้นสาขาแพทยศาสตร์ เภสัชศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ พยาบาล และสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องกับแพทยศาสตร์

ทุนประเภทนี้ยังแบ่งออกเป็น 2 ประเภทย่อยๆอีกได้แก่

1.1 ทุนที่ให้แก่นักศึกษาที่จบจากสถาบันการศึกษาในต่างจังหวัดและมาจากครอบครัวที่มีรายได้น้อย

1.2 ทุนที่เกิดจากความร่วมมือระหว่างตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกับมูลนิธิฟุลไบรท์ โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยต้องการให้ผู้ได้รับทุนไปศึกษาต่อในด้านใดด้านหนึ่งต่อไปนี้ LLM in International Law and Securities Law หรือด้าน Computer Science, IT, Computer and Network Security or Database Systems หรือด้าน MBA in Marketing or Operations Management

คุณสมบัติของผู้สมัคร

1 เป็นผู้ที่มีสัญชาติไทยและมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง

2 จบการศึกษาระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยในประเทศไทย (ผู้สมัครที่มีประสบการณ์การทำงานจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)

3 มีเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00 หรือเทียบเท่า

4 มีผลคะแนนสอบ TOEFL IBT อย่างน้อย 80 คะแนน หรือ computer- based TOEFL อย่างน้อย 213คะแนน

5 พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ในประเทศไทย

6 มีความต้องการจะศึกษาต่อยังประเทศสหรัฐอเมริกาในภาคการศึกษานั้นๆ ไม่รับสมัครนักศึกษาที่ปัจจุบันพำนักอยู่ในสหรัฐอเมริกา

ทุนที่ได้รับ

ผู้ได้รับทุนจะได้รับทุนเต็มจำนวนเฉพาะปีการศึกษาแรกซึ่งประกอบด้วยค่าเล่าเรียน ค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าหนังสือและอุปกรณ์การเรียน ค่าใช้จ่ายส่วนตัว ค่าประกัน และค่าตั๋วเครื่องบินไป กลับ ส่วนในปีการศึกษาที่สองนั้น ผู้ได้รับทุนฟุลไบรท์จะต้องหาแหล่งทุนอื่นในประเทศสหรัฐอเมริกาช่วยสนับสนุนด้วย การขอต่ออายุทุนจะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีๆไป

ช่วงเวลารับสมัคร

ประมาณเดือนมกราคมของทุกปี

2 ทุน Teaching Excellence and Achievement Program (TEA) เป็นทุนที่มอบให้แก่อาจารย์คนไทยที่มีอายุไม่เกิน 50 ปี ศึกษาจบปริญญาโทแล้วและเป็นหัวหน้ากลุ่มสาระวิชาภาษาอังกฤษ หรือสังคมศึกษา หรือคณิตศาสตร์ หรือวิทยาศาสตร์ มีระยะเวลาการสอนมาแล้วอย่างน้อย 5 ปี มีความสามารถทางภาษาอังกฤษดีที่จะอภิปรายร่วมกับอาจารย์ชาวอเมริกัน ทุนนี้มีจำนวน 4 ทุน ระยะเวลาให้ทุน 6สัปดาห์ ระหว่างเดือนกันยายน ถึงเดือนพฤศจิกายน

ช่วงเวลารับสมัคร

ประมาณเดือนมีนาคมของทุกปี

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

คุณ ฉัตรชัย คุณชีวรัตน์ โทร 02 285 0581-2 ext. 106 or 107 ระหว่างวันจันทร์ ถึง วันศุกร์ เวลา 8.30 a.m. – 4.30 p.m. อีเมลล์ tusef@fulbrightthai.org

 

StudyPlus ศูนย์แนะเเนวเรียนต่อต่างประเทศทั่วโลก จัดทำขึ้นเพือ่ต้องการให้เยาวชนไทยมีความรู้ทุนเพิ่มขึ้น  ไม่ได้มีผลประโยชน์แอบแฝงเเต่อย่างใด

Lists

Related Articles

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่

Latest Articles