28.7 C
Bangkok
วันพฤหัสบดี, กุมภาพันธ์ 22, 2024

ทุนรัฐบาลอังกฤษปริญญาตรี โท เอก

StudyPlus ศูนย์แนะเเนวเรียนต่อต่างประเทศทั่วโลก จัดทำขึ้นเพือ่ต้องการให้เยาวชนไทยมีความรู้ทุนเพิ่มขึ้น  ไม่ได้มีผลประโยชน์แอบแฝงเเต่อย่างใด

ทุนรัฐบาลอังกฤษปริญญาตรี โท เอก

images (6)

เป็นทุนที่จัดขึ้นโดยกระทรวงการต่างประเทศอังกฤษโดยจะมอบผ่านทางสถานทูตอังกฤษประจำประเทศไทย ทุนนี้มีชื่อว่า British Chevening โดยมีหน่วยงานศูนย์การศึกษาประเทศอังกฤษ หรือ บริติช เคาน์ซิลเป็นผู้ดูแลและให้คำแนะนำแก่ผู้สนใจในหลักสูตร การศึกษา มหาวิทยาลัยและสถานศึกษาต่างๆ ในประเทศอังกฤษ ทุนชีพนิ่งเป็นทุนแบบเต็มจำนวนให้แก่บุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกศึกษาต่อระดับปริญญาโทในประเทศอังกฤษ

คุณสมบัติของผู้สมัคร

1 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสถาบันการศึกษาที่รัฐบาลรับรอง

2 มีเกรดเฉลี่ยสะสม 3.0 ขึ้นไป

3 มีประสบการณ์ในการทำงาน 4 – 5 ปี

4 สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษทั้งพูดและเขียนได้ดี

5 มีผล IELYS 6.5 หรือสูงกว่า

หลักฐานประกอบการสมัคร

1 ใบสมัครพร้อมรูปสี 2 นิ้ว ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน (ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตา และใช้พื้นหลังสีขาว)

2 สำเนาประกาศนียบัตร (หากเป็นภาษาไทยต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษโดยผู้แปลต้องลงลายมือชื่อกำกับ)

3 ประวัติส่วนตัว

4 จดหมายรับรอง 2 ฉบับ

5 เอกสารอื่นๆ เช่น จดหมายตอบรับจากมหาวิทยาลัย หรือใบวุฒิบัตรอื่นๆ

วิธีการสมัคร

สำหรับวิธีการสมัครผู้สมัครสามารถเลือกมหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาและหลักสูตรที่ต้องการได้ โดยเข้าไปดูรายละเอียดที่ บริติช เคาน์ซิล หรือที่www.aducation4euk.org โดยบริติช เคาน์ซิลจะดำเนินการสมัครตามสถาบันที่ผู้ได้รับการคัดเลือกต้องการ อย่างไรก็ตามการคัดเลือกขึ้นอยู่กับการพิจารณาของแต่ละสถาบัน ซึ่งอาจไม่ได้เข้าเรียนตามสถาบันที่ผู้สมัครต้องการในระบบการศึกษาของอังกฤษ

ช่วงเวลาที่รับสมัคร

ประมาณเดือนสิงหาคมของทุกปี

จำนวนทุนที่ได้รับ

ในการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่าจะได้รับประมาณ11,610 ปอนด์ ถึง 13,410 ปอนด์ต่อปี ขึ้นอยู่กับว่านักเรียนจะศึกษาในสาขาสังคมศาสตร์หรือวิทยาศาสตร์ การศึกษาระดับ M.B.A

ปัจจุบันการศึกษาเกี่ยวกับการจัดการ (Management)เป็นหลักสูตรที่มีความต้องการสูง มีการขยายขอบเขตการฝึกอบรมในด้านนี้ไปยังสถาบันการศึกษามากขึ้น การศึกษาหลักสูตร  M.B.A  จึงมีการขยายตัวไปสู่ มหาวิทยาลัยเกือบทุกแห่งในประเทศอังกฤษ โดยมีทั้งหลักสูตรเต็มเวลา (full time)หลักสูตร part time หลักสูตรทางไกล (distance learning) และหลักสูตรเฉพาะนักศึกษาที่มีเวลาว่าง(block of day release programs)ซึ่งมีรายละเอียดคร่าวๆ ดังต่อไปนี้

หลักสูตรเต็มเวลา (full time)

เป็นหลักสูตรที่เหมาะกับชาวต่างชาติที่เดินทางไปศึกษาในประเทศอังกฤษ โดยใช้เวลาเรียน 12 เดือน 9 เดือน และมีการศึกษาในชั้นเรียนอีก 3 เดือน เป็นการเขียนวิทยานิพนธ์ แต่สำหรับผู้ที่ไม่มีประสบการณ์ทำงานมาก่อนจะต้องเข้าศึกษาในหลักสูตร สองปี โดยขั้นแรกจะต้องศึกษาเพื่อรับ Diploma Administration เป็นเวลา9  เดือนก่อน หลังจากนั้นจึงเรียน M.B.A. อีก 1 ปี ยกเว้น London Business School และ Manchester Business School ซึ่งมีชื่อเสียงในวิชาบริหารธุรกิจ กำหนดหลักสูตร M.B.A. ไว้ 2 ปี

หลักสูตรทางไกล

เป็นหลักสูตรที่เหมาะสำหรับผู้มีทุนน้อย คนทำงาน หรือคนที่มีภาระต้องดูแลบ้าน เพราะการศึกษาระบบนี้ไม่จำเป็นต้องเข้าชั้นเรียนถึงที่ประเทศอังกฤษ แต่สามารถนั่งเรียนอยู่ที่บ้าน มหาวิทยาลัยที่เปิดสอนหลักสูตรนี้ได้แก่ University of London ซึ่งในส่วนของค่าเล่าเรียนทางสถาบันคิดเพียงค่าสมัคร ค่าลงทะเบียนประจำปี และค่าสอบเท่านั้น แต่มีข้อเสียคือ ทำให้นักศึกษารู้สึกโดดเดี่ยวและมีการลาออกในอัตราค่อนข้างสูง ส่วนกำหนดการเวลาเรียน ทางไกลนั้นทั่วไปใช้เวลา 2ปี

ทุนระดับอุดมศึกษาอื่นๆของรัฐบาลอังกฤษ

1 BTEC HNC/HND หรือ Diploma of Higher Education ใช้เวลาเรียน 2 ปี

2 First Degree (Bachelors Degree) ส่วนใหญ่ใช้เวลา 3 ปี ยกเว้นบางสาขาต้องใช้เวลาเรียนถึง 4 – 5 ปี

3 Post Graduate – Post Graduate Certificate / Diploma หลักสูตร 9 เดือนถึง 1 ปี รับผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี

4 Master Degree หลักสูตร 1 – 2 ปี รับผู้สำเร็จปริญญาตรีที่มีผลการเรียนดี

5 Doctoral Degree หลักสูตรการทำวิจัย ใช้ระยะเวลา 3 – 5 ปี

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

บริติช เคาน์ซิล ส่วนกลางจุฬาลงกรณ์ 64 โทรศัพท์ 02 652 5480-9 ต่อ 308 www.britishcouncil.or.th,เลขที่ 198 ถนน บำรุงราษฎร์ อ เมือง จ เชียงใหม่ 50000โทรศัพท์ 053 242 103 ผู้สนใจสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่http://www.lon.ac.uk/external

 

StudyPlus ศูนย์แนะเเนวเรียนต่อต่างประเทศทั่วโลก จัดทำขึ้นเพือ่ต้องการให้เยาวชนไทยมีความรู้ทุนเพิ่มขึ้น  ไม่ได้มีผลประโยชน์แอบแฝงเเต่อย่างใด

Lists

Related Articles

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่

Latest Articles