32.9 C
Bangkok
Friday, May 24, 2024

ทุนรัฐบาลออสเตรเลียระดับปริญญาตรี โท เอก / ข้อมูลขอทุนเรียนออสเตรเลีย

StudyPlus ศูนย์แนะเเนวเรียนต่อต่างประเทศทั่วโลก จัดทำขึ้นเพือ่ต้องการให้เยาวชนไทยมีความรู้ทุนเพิ่มขึ้น  ไม่ได้มีผลประโยชน์แอบแฝงเเต่อย่างใด

 

ทุนรัฐบาลออสเตรเลียระดับปริญญาตรี โท เอก

 

photo 4

รัฐบาลออสเตรเลียจัดสรรทุนเพื่อการพัฒนาของออสเตรเลีย (Australian Development Scholarships – ADS) ให้กับนักศึกษาต่างชาติที่มีความประสงค์จะเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยและสถาบันเทคนิคและการศึกษาต่อเนื่องของรัฐบาล (TAFE) ในระดับปริญญาตรีถึงปริญญาเอก และทุนฝึกอบรมในออสเตรเลียจำนวนสูงสุด 1,000 ทุนต่อปีซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

คุณสมบัติของผู้สมัคร

1 อายุ 18 ขึ้นไป

2 ยังไม่ได้สมรสหรือหมั้นหรืออยู่กินโดยพฤตินัยกับบุคคลที่ถือสัญชาติออสเตรเลียหรือนิวซีแลนด์ หรือมีที่อยู่อาศัยถาวรทั้งระหว่างขั้นตอนการสมัครการคัดเลือก หรือระหว่างการรับทุนการศึกษาในออสเตรเลีย

3 ไม่เป็นทหาร

4 ไม่เคยสมัครขอทุนการศึกษาระยะยาวขององค์การเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศแห่งออสเตรเลีย (AusAID) เว้นแต่สำเร็จการศึกษาแล้วกลับไปประเทศบ้านเกิดและพำนักอยู่เป็นระยะเวลาสองเท่าของระยะเวลาในการรับทุนครั้งก่อน

5 ไม่เคยได้รับทุนของรัฐบาลออสเตรเลียก่อนสมัครขอทุนนี้เป็นเวลาอย่างน้อย 2 ปี

6 มีคุณสมบัติตามเกณฑ์และเงื่อนไขการเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยที่ตนเลือกในประเทศออสเตรเลีย หากไม่ผ่านเกณฑ์จะถูกตัดสิทธิการคัดเลือก

วิธีสมัคร

ผู้สนใจสามารถสมัครทางออนไลน์ที่www.ausaid.gov.au/scholar/studyin.cfm

ระยะเวลาการรับทุน

ระยะเวลามอบทุนเป็นระยะเวลาเรียนขั้นต่ำของหลักสูตรที่กำหนดโดยสถาบันการศึกษาของออสเตรเลีย รวมถึงการฝึกอบรมเตรียมความพร้อม

การสนับสนุนทางการเงิน

เป็นทุนครอบคลุมค่าเล่าเรียนเต็มจำนวน ค่าตั๋วเครื่องบินไป -กลับชั้นประหยัด ค่าใช้จ่ายที่จ่ายให้ครั้งเดียวเป็นค่าที่พักและอุปกรณ์การเรียน 5,000 ดอลลาร์ออสเตรเลีย ค่าครองชีพ30,000 ดอลลาร์ออสเตรเลีย/ปี หลักสูตรการเตรียมตัวก่อนเข้ามหาวิทยาลัย (Introductory Academic Program – IAP)ระยะเวลา 4 – 6 สัปดาห์ ค่าประกันสุขภาพ หลักสูตรเสริมทักษะภาษาอังกฤษ ค่าตั๋วเครื่องบินสำหรับการทำงานภาคสนาม (เฉพาะนักวิจัย)

ช่วงเวลารับสมัคร

ประมาณเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนเมษายนของทุกปี

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

E-mail: Scholarships.Thailand@ausaid.gov.au หรือwww.ausaid.gov.au/australia-awatds/Pages/studyin.aspx หรือติดต่อสถานทูตออสเตรเลีย เลขที่ 37 ถนนสาทรใต้ กรุงเทพ 10120 โทรศัพท์0-2344-6300 โทรสาร 0-2344-6593

 

StudyPlus ศูนย์แนะเเนวเรียนต่อต่างประเทศทั่วโลก จัดทำขึ้นเพือ่ต้องการให้เยาวชนไทยมีความรู้ทุนเพิ่มขึ้น  ไม่ได้มีผลประโยชน์แอบแฝงเเต่อย่างใด

Lists

Related Articles

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่

Latest Articles