28.5 C
Bangkok
วันเสาร์, มีนาคม 2, 2024

ทุนรัฐบาลบราซิลปริญญาตรี

StudyPlus ศูนย์แนะเเนวเรียนต่อต่างประเทศทั่วโลก จัดทำขึ้นเพือ่ต้องการให้เยาวชนไทยมีความรู้ทุนเพิ่มขึ้น  ไม่ได้มีผลประโยชน์แอบแฝงเเต่อย่างใด

images (7)

ทุนรัฐบาลบราซิลปริญญาตรี

คุณสมบัติของผู้สมัคร

1 มีอายุระหว่าง 18 – 23 ปี

2 จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าโดยสมบูรณ์จากสถานศึกษาในประเทศไทย หรือจากประเทศอื่นที่ไม่ใช่ประเทศบราซิล

3 เป็นบุคคลที่อาศัยอยู่ในประเทศกำลังพัฒนาที่ได้มีการลงนามข้อตกลงด้านการศึกษาและวัฒนธรรมกับบราซิล เช่นประเทศไทย เป็นต้น

4 ไม่ใช่บุคคลที่ถือสัญชาติบราซิล

5 ไม่ใช่บุคคลที่ได้รับวีซ่าถาวรหรือชั่วคราวในการเข้าประเทศบราซิล

6 ไม่ใช่บุคคลที่เคยได้รับการคัดเลือกให้รับทุนของบราซิลมาก่อนและขอยกเลิกการรับทุนนั้น

7 ไม่ใช่บุคคลที่เคยได้รับการคัดเลือกให้รับทุนของบราซิลมาก่อนและขอยุติการศึกษาก่อนสำเร็จหลลักสูตร โดยไม่ได้ผ่านความเห็นชอบ

8 มีผลคะแนนการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาไม่น้อยกว่า60% และมีผลคะแนนมากกว่า 60% สำหรับสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับที่จะสมัครเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี

หลักฐานประกอบการสมัคร

1 สำเนาการศึกษา (Transcript) ตลอดหลักสูตรของการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาซึ่งได้รับการแปลเป็นภาษาอังกฤษและได้ผ่านการรับรองความถูกต้องโดยกระทรวงการต่างประเทศของไทย

2 สำเนาประกาศนียบัตร (Certificate) ของการสำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาในประเทศไทยซึ่งได้รับการแปลเป็นภาษาอังกฤษ และได้ผ่านการรับรองความถูกต้องโดยกระทรวงการต่างประเทศของไทย

3 สำเนาใบสูติบัตร (Birth Certificate) ของผู้สมัครและของผู้ปกครองซึ่งได้รับการแปลเป็นภาษาอังกฤษ และได้ผ่านการรับรองความถูกต้องโดยกระทรวงการต่างประเทศของไทย

4 ใบรับรองแพทย์ที่แสดงว่าได้ผ่านการตรวจสุขภาพทั้งทางร่างกายและจิตใจและตรวจไว้ไม่เกิน 90 วันก่อนการสมัครและได้รับการแปลเป็นภาษาอังกฤษอีกทั้งได้ผ่านการรับรองความถูกต้องโดยกระทรวงการต่างประเทศของไทย

5 ใบสมัครฉบับจริง (Original Registration Form) ที่ได้กรอกข้อความโดยสมบูรณ์และลงนามโดยผู้สมัครแล้ว

6 เอกสาร Declaration of Commitment ฉบับจริงที่ได้กรอกข้อความโดยสมบูรณ์และลงนามโดยผู้สมัครแล้ว

7 เอกสาร Term of Financial Responsibility ฉบับจริงที่ได้กรอกข้อความโดยสมบูรณ์และลงนามแล้วโดยผู้ให้การสนับสนุนทางการเงินแก่ผู้สมัครตลอดระยะเวลาการศึกษาในบราซิล

8 สำเนา CELPE – BRAS Certificate เพื่อแสดงขีดความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาโปตุเกส (สามารถไปสอบวัดระดับได้ที่ Hankuk University of Foreign Studies (HUFS) สาธารณรัฐเกาหลี หรือที่ Kyoto University for Foreign Studies ประเทศญี่ปุ่น หรือผู้สมัครจะต้องเข้าศึกษาภาษาโปตุเกส เป็นระยะเวลา 1 ปี ณ มหาวิทยาลัยในประเทศบราซิล และสมัครสอบ CELPE – BRAS ในเดือนตุลาคมในประเทศบราซิล

ทุนที่ได้รับ

จะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตรในสถาบันอุดมศึกษาของบราซิล แต่ต้องออกค่าใช้จ่ายอื่นๆเองทั้งหมด

ช่วงเวลาที่รับสมัคร

ช่วงเดือนมิถุนายนของทุกปี

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

สถานเอกอัครราชทูตบราซิลประจำประเทศไทย อาคารลุมพินีทาวเวอร์ ชั้น 34 เลขที่ 1168/101 ถนนพระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 โทรศัพท์ 02 679 8567/8 Operator ext. 0, โทรสาร 02 679 869 เว็บไซต์ www.brazilembassy.or.th

 

 

StudyPlus ศูนย์แนะเเนวเรียนต่อต่างประเทศทั่วโลก จัดทำขึ้นเพือ่ต้องการให้เยาวชนไทยมีความรู้ทุนเพิ่มขึ้น  ไม่ได้มีผลประโยชน์แอบแฝงเเต่อย่างใด

Lists

Related Articles

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่

Latest Articles