28.5 C
Bangkok
วันเสาร์, มีนาคม 2, 2024

ทุนระดับปริญญาตรีของรัฐบาลสาธารณรัฐเกาหลีใต้

StudyPlus ศูนย์แนะเเนวเรียนต่อต่างประเทศทั่วโลก จัดทำขึ้นเพือ่ต้องการให้เยาวชนไทยมีความรู้ทุนเพิ่มขึ้น  ไม่ได้มีผลประโยชน์แอบแฝงเเต่อย่างใด

ทุนระดับปริญญาตรีของรัฐบาลสาธารณรัฐเกาหลีใต้ (Korea Scholarship)

ดาวน์โหลด (7)

 SAM_0751

ทุนระดับปริญญาตรีของรัฐบาลสาธารณรัฐเกาหลีใต้ (Korea Scholarship)ที่มอบให้สำหรับนักเรียนต่างชาติได้ศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาของประเทศเกาหลีใต้รวมทั้งมีจุดประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการศึกษาและส่งเสริมมิตรภาพระหว่างประเทศให้แน่นแคว้นยิ่งขึ้น

 

ช่วงเวลาที่เปิดรับสมัคร

เดือนกันยายน ถึง ตุลาคมของทุกปี

 

คุณสมบัติของผู้สมัครเพื่อรับทุน

1 ผู้ขอรับทุนรวมทั้งผู้ปกครองต้องเป็นประชาชนของประเทศที่ขอรับทุน

2 จำกัดอายุของผู้รับทุนไม่เกิน 25 ปี

3 ผู้ขอรับทุนต้องมีสุขภาพแข็งแรงทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ

4 ต้องเป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาแล้วหรือกำลังจะสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

5 ได้เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80

6 ไม่เคยได้รับทุนสำหรับเรียนในระดับปริญญาตรีของรัฐบาลเกาหลีใต้มาก่อน

7 ไม่เคยลงทะเบียนเรียนในระดับปริญญาตรีที่สาธารณรัฐเกาหลีใต้มาก่อน

8 ปราศจากข้อจำกัดในการเดินทางไปต่างประเทศ

9 ต้องเป็นผู้ที่สามารถใช้ภาษาอังกฤษหรือภาษาเกาหลีได้เป็นอย่างดี

วิธีการสมัครรับทุน

ส่งใบสมัครและเอกสารที่จำเป็นไปยังสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ ส ป. กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพ 10300 วงเล็บมุมซองว่า ทุนรัฐบาลเกาหลีใต้ ตามช่วงเวลาที่กำหนด

ข้อกำหนดเมื่อได้รับทุนแล้ว

1 ผู้ได้รับทุนต้องเดินทางไปถึงสาธารณรัฐเกาหลีใต้ภายในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ตามที่กำหนด หากผู้รับทุนไม่สามารถเดินทางไปถึงสาธารณรัฐเกาหลีใต้ได้ภายในเวลาที่กำหนดโดยไม่มีเหตุอันสมควรจะถูกยกเลิกทุนที่ได้รับ

2 การศึกษาในมหาวิทยาลัยส่วนใหญ่จะใช้ภาษาเกาหลีดังนั้นผู้รับทุนควรเรียนภาษาเกาหลีเบื้องต้นก่อนที่จะเดินทาง

3 ทางมหาวิทยาลัยจะจัดที่พักซึ่งเป็นหอพักนักศึกษาในมหาวิทยาลัยให้แก่ผู้ได้รับทุนและจะหักค่าหอพักจากค่าใช้จ่ายที่ได้รับโดยมหาวิทยาลัย

4 หากผู้ได้รับทุนปฏิบัติผิดกฎที่ระบุไว้จะถูกยกเลิกทุน กฎดังกล่าว เช่น หากพบว่าเอกสารที่สมัครไม่เป็นความจริง เมื่อผู้สมัครได้รับโทษจากมหาวิทยาลัยที่ศึกษา หรือเมื่อผู้สมัครสอบ TOPIK ในระดับ 1ไม่ผ่านเมื่อผ่านการเรียนภาษาไปแล้วหนึ่งปี เป็นต้น ส่วนรายละเอียดเรื่องอื่นๆโปรดศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมจากเอกสาร

จำนวนเงินที่ได้รับ

ทุนจะประกอบด้วยค่าบัตรโดยสารเครื่องบินไปกลับชั้นประหยัด ค่าเทอมและค่าสอบทั้งหมด ค่าใช้จ่ายรายเดือนจำนวน 800,000 วอน ค่าตั้งถิ่นฐาน200,000 วอน ค่าชดเชย 100,000 วอน รวมทั้งค่าประกันสุขภาพและอื่นๆ โดยรับผู้สมัครที่อายุไม่เกิน 25 ปี

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ ส ป. กระทรวงศึกษาธิการ ถนน ราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ10300 โทร 0-2628-5646-8 ต่อ115, 117

 

StudyPlus ศูนย์แนะเเนวเรียนต่อต่างประเทศทั่วโลก จัดทำขึ้นเพือ่ต้องการให้เยาวชนไทยมีความรู้ทุนเพิ่มขึ้น  ไม่ได้มีผลประโยชน์แอบแฝงเเต่อย่างใด

Lists

Related Articles

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่

Latest Articles