28.5 C
Bangkok
วันเสาร์, มีนาคม 2, 2024

งานเรียนต่อและทุนเรียนต่อต่างประเทศ เสาร์-อาทิตย์ 2-3 เม.ย. ที่ห้างCentral พระราม 3 ลานชั้นG : งานศึกษาต่อประเทศและทุนค่าเรียนเล่าเรียนฟรี 100%ในต่างประเทศ

StudyPlus logo sept 2015
เข้างานฟรี ลงทะเบียนก่อนเท่านั้น เรียนและทำงาน หลังเรียนจบแล้วได้วีซ่าทำงานหลายปี
ทุนค่าเรียนเล่าเรียนต่างประเทศฟรี 100%ในต่างประเทศไม่จำกัดเกรดในการสมัคร
งานเรียนต่อและทุนเรียนต่อต่างประเทศ เสาร์-อาทิตย์ 2-3 เม.ย. ที่ห้างCentral พระราม 3 ลานชั้น G : งานศึกษาต่อประเทศและทุนค่าเรียนเล่าเรียนฟรี 100%ในต่างประเทศ
จัดงานที่ Central พระราม 3  เวลา 10.30-18.00 น.
ลานชั้น G
สำรองที่นั่งและลงทะเบียนที่ LINE ID  0818751372
LINE ID 0864167060
มีแบบ ไม่ใช้ Statement ยื่นขอวีซ่า
ทุนค่าเล่าเรียนในต่างประเทศ ฟรี 100%
ศึกษาต่อประเทศอเมริกา ป.ตรี ป.โท หลังเรียนจบแล้วได้วีซ่าทำงาน 1-1.5 ปี

ศึกษาต่อประเทศออสเตรเลีย หลังเรียนจบแล้วได้วีซ่าทำงาน 1.5-4 ปี

เรียนต่ออเมริกา หลังเรียนจบแล้วได้วีซ่าทำงาน 1-2 ปี

เรียนเเละทำงานเมืองนอก ราคาประหยัดเริ่มต้นค่าเรียน 60,000บาท

 

ราคาประหยัดเริ่มต้นค่าเรียน 60,000บาท

เรียนเเละทำงานเมืองนอก

ทุนค่าเล่าเรียนในต่างประเทศ ฟรี 100%

 
สำรองที่นั่งเท่านั้น
 
สำรองที่นั่ง 0864167060, 0818751372
 
MIGRATION AGENTS REGISTRATION NUMBER 9903651
จัดงานโดย Study Plus ประสบการณ์มากกว่า 10ปี มั่นใจในคุณภาพ
www.studyplus.co.th

สำรองที่นั่ง

LINE ID: 0957154774

LINE ID: 0841118907

LINE ID: 0864167060

LINE ID: 0818751372

Tel: 0818751372 , 0957154774 , 0841118907 , 0864167060

งานเรียนต่อและทุนเรียนต่อต่างประเทศ เสาร์-อาทิตย์ 2-3 เม.ย. ที่ห้างCentral พระราม 3 ลานชั้นG : งานศึกษาต่อประเทศและทุนค่าเรียนเล่าเรียนฟรี 100%ในต่างประเทศ

 

www.studyplus.co.th

จัดงานโดย Study Plus ประสบการณ์กว่า 10 ปี มั่นใจในคุณภาพ
www.studyplus.co.th
Lists

Related Articles

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่

Latest Articles