31.8 C
Bangkok
Saturday, April 13, 2024

Free In House Information Day ການສໍາມະນາຢູ່ທີ່ຫ້ອງການທຸກເດືອນ Study Plus ທຸກໆຕອນແລງວັນສຸກຂອງເດືອນ

IMG_6373

ການສໍາມະນາປະຈໍາເດືອນເພື່ອສຶກສາຢູ່ຕ່າງປະເທດ. ຫ້ອງການໃນສປປລາວ: ນະຄອນຫຼວງວຽງ.

EVERY MONTH: LAOS INTERNATIONAL EDUCATION SEMINAR ການສໍາມະນາປະຈໍາເດືອນເພື່ອສຶກສາຢູ່ຕ່າງປະເທດ. ຫ້ອງການໃນສປປລາວ: ນະຄອນຫຼວງວຽງ.

ເດັກນ້ອຍແລະພໍ່ແມ່ສາມາດເຮັດໃຫ້ການນັດຫມາຍການສົນທະນາສ່ວນບຸກຄົນທີ່ມີພະນັກງານທີ່ໃຊ້ເວລາຂອງ 15:00 ເຖິງ 19:00. Entrance ແມ່ນຟຣີຂອງຄ່າບໍລິການໃດຫນຶ່ງ.
ເດືອນຂອງເດືອນກັນຍາ 2559 ທີ່ 16,23,30

ເດືອນຂອງເດືອນຕຸລາ 2559 ທີ່ 7,14,21-22,28

4,11,18,25 ມື້ຂອງເດືອນພະຈິກ 2559

ເດືອນຂອງເດືອນທັນວາ 2559 ຢູ່ 2,9,16,23

ສົບການການຮຽນ Plus ໃນໄລຍະ 10 ປີ ຮັບປະກັນຄຸນນະພາບ

StudyPlus logo sept 2015

photo 3

 

Lists

Related Articles

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest Articles