British Ambassador in Grand Opening Ceremony ຮູບພາບ Study Plus International Scholarships and Education Seminar ທຶນການສຶກສາ ໃນຕ່າງປະເທດ ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມສະໂມສອນໃຫຍ່ ມຊ. ພິທີໄດ້ຈັດຂຶ້ນທີ່ຫ້ອງປະຊຸມສະໂມສອນໃຫຍ່ ມຊ. ໂດຍເປັນກຽດເຂົ້າຮ່ວມຂອງທ່ານ H.E Hugh D. Evans ເອກອັກຄະລາຖະທູດ ລາຊະອານາຈັກອັງກິດ ປະຈຳລາວ

0
2871

 

ຮູບພາບໃນຕອນເຊົ້າ ວັນທີ 10 ກຸມພາ 2017 ນີ້, ບໍລິສັດ Study Plus ໄດ້ຈັດງານເຜີຍແຜ່ທຶນການສຶກສາຕໍໍ່ຕ່າງປະເທດ, ພິທີໄດ້ຈັດຂຶ້ນທີ່ຫ້ອງປະຊຸມສະໂມສອນໃຫຍ່ ມຊ. ໂດຍເປັນກຽດເຂົ້າຮ່ວມຂອງທ່ານ H.E Hugh D. Evans ເອກອັກຄະລາຖະທູດ ລາຊະອານາຈັກອັງກິດ ປະຈຳລາວ, ທ່ານ ນາງ ບຸນສົດ ໂພທິສານ ຮອງຫົວໜ້າຫ້ອງການພົວພັນຕ່າງປະເທດ, ມີບັນດາແຂກທີຖືກເຊີນ ພະນັກງານ, ຄູ-ອາຈານ, ນັກສຶກສາ ຈາກ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ແລະນ້ອງນັກຮຽນຈາກ ໂຮງຮຽນມັດທະຍົມສົມບູນສາທິດເຂົ້າຮ່ວມ.

ຈຸດປະສົງຂອງການຈັດງານຄັ້ງນີ້ ກໍເພື່ອເປັນການເຜີຍແຜ່ຂໍ້ມູນ ກ່ຽວກັບການໄປສຶກສາຕໍ່ຕ່າງປະເທດໃນ ລະດັບປະລິນຍາຕີ, ປະລິນຍາໂທ ແລະປະລິນຍາເອກ ເຊິ່ງພາຍໃນງານຍັງໄດ້ກໃຫ້ລາຍລະອຽດ ໃນການກຽມຕົວກ່ອນທີ່ຈະຢື່ນຟອມ ຂໍທຶນໄປສຶກສາຕໍ່ຕ່າງປະເທດ ເຊິ່ງປະກອບດ້ວຍ ຄະແນນໄອແອລ, ໃບປະກາດ(ຈົບມັດທະຍົມ, ປະລິນຍາຕີ). ພ້ອມດຽວກັນ ໃນພິທີຍັງມີການພັດປ່ຽນກັນຂຶ້ນບັນຍາຍ ກ່ຽວກັບການສຶກສາຢູ່ໃນແຕ່ລະປະເທດ ຈາກຜູ້ໃຫ້ທຶນການສຶກສາທັງໝົດ 16 ປະເທດເຊັ່ນ: United Kingdom, Philippine, India, Poland, USA, Australia ແລະ ສະຖາບັນ Sprachcaffe and Scholarship. ສຳລັບທຶນການສຶກສາທີ່ໄດ້ບັນຍາຍໃນງານຄັ້ງນີ້ ປະກອບມີທຶນແບ່ງຈ່າຍ ແລະທຶນຈາກລັດຖະບານຊ່ວຍເຫຼືອລ້າ, ຖ້າຫາກວ່ານັກສຶກສາ ຫຼືຄູ-ອາຈານ ທີ່ສົນໃຈຢາກຮຽນຕໍ່ກໍສາມາດສອບຖາມຂໍ້ມູນໄດ້ທີ ເວັບໄຊ www.studyplus-education.com

ที่มา http://www.nuol.edu.la

http://www.nuol.edu.la/index.php/2013-02-12-02-23-55/959-%E0%BA%9A%E0%BB%8D%E0%BA%A5%E0%BA%B4%E0%BA%AA%E0%BA%B1%E0%BA%94-study-plus-%E0%BB%80%E0%BA%9C%E0%BA%B5%E0%BA%8D%E0%BB%81%E0%BA%9C%E0%BB%88%E0%BA%97%E0%BA%B6%E0%BA%99%E0%BA%AA%E0%BA%B6%E0%BA%81%E0%BA%AA%E0%BA%B2%E0%BA%95%E0%BB%8D%E0%BB%8D%E0%BB%88%E0%BA%95%E0%BB%88%E0%BA%B2%E0%BA%87%E0%BA%9B%E0%BA%B0%E0%BB%80%E0%BA%97%E0%BA%94.html

 

ເວລາ 8.30-17.30

ເວລາ ຫົວຂໍ້
8.30-9.00 ລົງທະບຽນ ເຂົ້າງານ ພ້ອມມອບຂອງທີ່ລະນຶກ
9.00-9.30 ລະບົບການສຶກສາ ແລະ ທຶນການສຶກສາ ໂດຍໜ່ວຍງານລັດຖະບານ ປະເທດ ອົດສະຕາລີ
9.30-10.00 ລະບົບການສຶກສາ ແລະ ທຶນການສຶກສາ ໂດຍໜ່ວຍງານລັດຖະບານ ປະເທດຟີລິບປິນ
10.00-10.30 ລະບົບການສຶກສາ ແລະ ທຶນການສຶກສາ ໂດຍໜ່ວຍງານລັດຖະບານ ປະເທດ ອັງກິດ
10.30-11.00 ລະບົບການສຶກສາ ແລະ ທຶນການສຶກສາ ໂດຍໜ່ວຍງານລັດຖະບານ ປະເທດ ສະຫະລັດອາເມລິກາ
11.00-11.30 ລະບົບການສຶກສາ ແລະ ທຶນການສຶກສາ ໂດຍໜ່ວຍງານ BU
11.30-12.00 ລະບົບການສຶກສາ ແລະ ທຶນການສຶກສາ ໂດຍໜ່ວຍງານລັດຖະບານ ປະເທດ ອິນເດຍ

ຈັບສະຫຼາກມອບລາງວັນ ຄ່າຮຽນພາສາ ຟຣີ 1 ເດືອນ ປະເທດ ອົດສະຕາລີ Canterbury  ແລະ ລາງວັນຕ່າງໆ

12.00-13.00  ການສຶກສາພາສາອັງກິດໃນປະເທດຝຣັ່ງ, ສະເປນ, ອັງກິດ, ເຢຍລະມັນ, ອາເມລິກາ, ອິຕາລີ,ໂມຣອກໂຄ, ມອລຕ້າ ແລະທຶນການສຶກສາ ໂດຍຕົວແທນຈາກສະຖາບັນ ສະປຣາກຄາເຟ່ ແລະ ທຶນການສຶກສາ
13.00-13.30 ລະບົບການສຶກສາ ແລະ ທຶນການສຶກສາ ສຳລັບນັກຮຽນ ຊັ້ນມັດທະຍົມ ໂດຍໜ່ວຍງານລັດຖະບານ ປະເທດ ສະຫະລັດອາເມລິກາ ສໍາລັບນັກຮຽນ ມັດທະຍົມແລະພໍ່ແມ່
13.30-14.00 ລະບົບການສຶກສາ ແລະ ທຶນການສຶກສາ ໂດຍໜ່ວຍງານລັດຖະບານ ປະເທດຟີລິບປິນ  ສໍາລັບນັກຮຽນ ມັດທະຍົມແລະພໍ່ແມ່
14.00-14.30 ໂຮງຮຽນປະເທດ ການສຶກສາແລະທຶນການສຶກສາ  ສໍາລັບນັກຮຽນ ມັດທະຍົມແລະພໍ່ແມ່
ຈັບສະຫຼາກມອບລາງວັນ ຄ່າຮຽນພາສາ ຟຣີ 1 ເດືອນ ປະເທດ ອົດສະຕາລີ Canterbury  ແລະ ລາງວັນຕ່າງໆ
14.30-15.00 ໂຮງຮຽນປະເທດສິງກະໂປ ການສຶກສາ ຮຽນພາສາ, ມັດທະຍົມ ແລະ Summer Camp
ປະລິນຍາຕີ / Diploma ໂດຍ Zesprion and SSTC  ສໍາລັບນັກຮຽນ ມັດທະຍົມແລະພໍ່ແມ່
15.00-15.30 ລະບົບການສຶກສາ ແລະ ທຶນການສຶກສາ ໂດຍໜ່ວຍງານລັດຖະບານ ປະເທດ ອິນເດຍ  ສໍາລັບນັກຮຽນ ມັດທະຍົມແລະພໍ່ແມ່
15.30-16.00 Southern Cross University, Australia : Top 100 Young University ໂດຍຕົວແທນຈາກສະຖາບັນ ປະເທດອົດສະຕາລີ ມະຫາວິທະຍາໄລ
16.00-16.30 ການສຶກສາພາສາອັງກິດໃນປະເທດຝຣັ່ງ, ສະເປນ, ອັງກິດ, ເຢຍລະມັນ, ອາເມລິກາ, ອິຕາລີ,ໂມຣອກໂຄ, ມອລຕ້າ ແລະທຶນການສຶກສາ ໂດຍຕົວແທນຈາກສະຖາບັນ ສະປຣາກຄາເຟ່ ແລະ ທຶນການສຶກສາ
16.30-17.00 ລະບົບ ການສຶກສາ ແລະ ທຶນການສຶກສາ : ມະຫາວິທະຍາໄລ Top 50 US Public University
USA University and Scholarships  ໂດຍຕົວແທນຈາກ ລັດຖະບານປະເທດ ສະຫະລັດອາເມລິກາ
17.00-17.30 Canterbury Education Group, Australia and Scholarships / University of Southern Queensland: Sydney ໂດຍຕົວແທນຈາກ ສະຖາບັນ ປະເທດອົດສະຕາລີ
17.30-18.00 ຈັບສະຫຼາກມອບລາງວັນ ຄ່າຮຽນພາສາ ຟຣີ 1 ເດືອນ ປະເທດ ອົດສະຕາລີ Canterbury ແລະ ລາງວັນຕ່າງໆ

ນັກສຶກສາ ພໍ່ແມ່ ປະຊາຊົນທົ່ວໄປ ສາມາດເວົ້າທຶນການສຶກສາ ຮຽນຕໍ່ຕ່າງປະເທດ ເປັນບຸກຄົນ ເວລາ 8.30-17.30 ໃນງານທີ່​ບູດ Booth ແຕ່ລະປະເທດ

ລົງທະບຽນໃນງານ ລຸນທຶນການສຶກສາ ຄ່າຮຽນພາສາ ຟຣີ 1 ເດືອນ 3 ທຶນ ແລະ ລາງວັນຕ່າງໆ

ນອກຈາກນັ້ນ ການສໍາມະນາການສຶກສາ ຮຽນຕໍ່ຕ່າງປະເທດ ດັ່ງຂ້າງລຸ່ມນີ້ບໍ່ ພາດໂອກາດ ເກດນ້ອຍ ສາມາດສະຫມັກໄດ້
ຊ່ວຍກັນ share ຂໍ້ມູນທີ່ດີນີ້ ຂອບໃຈຫຼາຍໆ

Tel: 02095894508 , 02095894470
LINE: studyplus.laos2
WhatsApp ເຈົ້າຂອງ  +66864167060

www.studyplus-education.com

Lists

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here