30 C
Bangkok
Saturday, April 13, 2024

ຮຽນຮູ້ພາສາອັງກິດທີ່ ຟີລິບປິນ

Vision

ຮຽນຮູ້ພາສາອັງກິດທີ່ ຟີລິບປິນ Philinter Education Center

Philinter Education Center

ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2003 เป็นสถาบันเอกชนที่ตั้งอยู่ในเมืองลาปู ลาปู จังหวัด เซบู ทางสถาบันมีการจัดการเรียนการสอนให้กับนักศึกษาหลายชนชาติด้วยกัน เช่น เกาหลี ญี่ปุ่น เวียดนาม ไต้หวัน จีน และประเทศไทย  นักศึกษาที่เรียนที่นี้มี ความหลายหลาย ด้านอายุตั้งแต่ เยาวชน นักศึกษามหาวิทยาลัย บุคคลวัยทำงาน ไปจนถึงผู้ใหญ่วัยเกษียนอายุ

 • ทางสถาบันได้รับการรับรองจาก “ TESDA ” ( Technical Education and Skills Development Authority ) ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐบาลฟิลิปปินส์,   สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง และคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ นอกจากนี้ทางสถาบันยังเป็นสมาชิกอย่างเป็นทางการของ ALTO ซึ่งเป็นหนึ่งในสาขาของ INTESOL ในประเทศฟิลิปปินส์ ที่ได้รับอนุญาตจาก INTESOL ของสหราชอาณาจักร และสถาบันยังได้รับการรับรองจาก สถาบัน IDP ของประเทศออสเตรเลียอีกด้วยนักเรียนสามารถเข้าเรียนได้สูงสุด 7 คลาสต่อวัน   โดยมีทั้งแบบตัวต่อตัว จำนวณ 4-5 คลาสต่อวัน และเรียนแบบกลุ่ม จำนวน 2-3 คลาสต่อวัน  ขึ้นอยู่กับหลักสูตรที่นักเรียนเลือก เช่น หลักสูตร General ESL, Intensive ESL, หรือ Junior ESL  อีกทั้งเรายังมี หลักสูตรพิเศษ อย่างเช่น TOEIC, IELTS, Business English และ TESOL
  สาขาที่เปิดสอน
 • 1.Gerneral English Course 
  – เพื่อพัฒนาระดับการใช้ภาษาอังกฤษรวมทั้งความสามารถและทักษะทางภาษาอังกฤษ
  – เรียนวันละ 9 ชั่วโมง แบ่งออกเป็น เรียนตัว ต่อ ตัว 4 ชั่วโมง, แบบกลุ่ม 2 ชั่วโมง, แบบกลุ่มบรรยายพิเศษ 1 ชั่วโมง และ เรียนด้วยตนเองอีก 2 ชั่วโมง2. Intensive ESL Course
  – เพื่อพัฒนาระดับการใช้ภาษาอังกฤษรวมทั้งความสามารถและทักษะทางภาษาอังกฤษให้รวดเร็วยิ่งขึ้น และยังเสริมจุดอ่อนของนักเรียนให้ดียิ่งขึ้น
  – เรียนวันละ 9 ชั่วโมง แบ่งออกเป็น เรียนตัว ต่อ ตัว 5 ชั่วโมง, แบบกลุ่ม 1 ชั่วโมง, แบบกลุ่มบรรยายพิเศษ 1 ชั่วโมง และ เรียนด้วยตนเองอีก 2 ชั่วโมง3.Junior ESL Course
  – เหมาะสำหรับนักเรียนที่อายุระหว่าง 7 – 17 ปี ต้องการพัฒนาภาษาอังกฤษด้านการฟัง พูด อ่าน และเขียน ให้รวดเร็วยิ่งขึ้น
  – เรียนวันละ 7 ชั่วโมง แบ่งออกเป็น เรียนตัว ต่อ ตัว 4 ชั่วโมง, แบบกลุ่มย่อย 3 ชั่วโมง และ เรียนด้วยตนเองอีก 2 ชั่วโมง

  4. IELTS Course
  – เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการสอบIELTSให้ได้ผลลัพธ์ที่น่าพอใจ ซึ่งทางหลักสูตรจะพัฒนาทักษะทั้ง  4
  ด้านให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น อีกทั้งยังฝึกฝนกลยุทธการทำข้อสอบอีกด้วย
  – รับประกัน IELTS 5.0 / 5.5 / 6.0 และสูงขึ้นไปขึ้นอยู่กับการสำเร็จหลักสูตร
  – เรียนวันละ 7 ชั่วโมง แบ่งออกเป็น เรียนตัว ต่อ ตัว 3 ชั่วโมง, แบบกลุ่มย่อย 2 ชั่วโมง,
  แบบกลุ่ม 2 ชั่วโมง และ จำลองการสอบทุกวันเสาร์

  5. TOEIC Course
  – เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการสอบTOEICให้ได้ผลลัพธ์ที่น่าพอใจ ทั้งยังฝึกฝนกลยุทธการทำข้อสอบอีกด้วย
  – รับประกัน TOEIC 600 / 700 / 800

 • http://philinter.com/en/about-philinter/overview/

 

About-Monol-00MONOL International Education Institute เป็นสถาบันที่มีคุณภาพการเรียนการสอนที่ดี บรรยากาศเหมาะสมกับการเรียน ดูแลทั้งด้านสุขภาพ การดำเนินชีวิตประจำวัน และการเรียน ด้วยการพูดคุย สอบถามนักเรียนอย่างสม่ำเสมอ มีการจัดกิจกรรมเสริมเพื่อคลายความเครียด

 • มีการพัฒนาหลักสูตรการสอน และหนังสือเรียนของตนเอง การสอนที่เข้มข้น(Sparta) เน้นจำนวนชั่วโมงเรียนตัวต่อตัว เป็นระบบที่ปรับสมดุลให้การเรียนภาษาของนักเรียนเป็นไปอย่างราบรื่นและมี ประสิทธิภาพมากที่สุดระบบหอพักที่ทำให้ต้องใช้ภาษาอังกฤษตลอดเวลา (English Zone) ทำให้นักเรียนเกิดความมั่นใจและใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างเหมาะสมคัดเลือกบุคลากรและอาจารย์ผู้สอนอย่างเข้มงวดถึง 9 ขั้นตอน จึงทำให้บุคลากร และอาจารย์ผู้สอนของสถาบันล้วนแล้วแต่มีประสิทธิภาพ
  สาขาที่เปิดสอน
 • 1. General ESL Program (9 hours 30 minutes/a day)
  เรียน1:1 จำนวน 4 ช.ม., เรียน 1:4 จำนวน 4 ช.ม, Morning Class 30 น, Self-Study 1ช.ม.
  เรียนรู้ภาษาอังกฤษที่จำเป็น สำหรับใช้ในชีวิตประจำวัน ฝึกฝนจนเกิดความชำนาญในการใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้อง แต่ละทักษะมี 4 stage (Elementary, Low Intermediate, High Intermediate, Advanced) 8 Level จัดชั่วโมงเรียนที่เน้นแต่ละทักษะครบทั้ง Speaking, Vocabulary, Pronunciation, Grammar2. Business English Program (8 hours /a day)
  เรียน1:1 จำนวน 3 ช.ม., เรียน 1:5 จำนวน 4ช.ม, Morning Class 30 น, Self-Study 1ช.ม. เสริมสร้างทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในระดับสูง สำหรับใช้ในการทำงานฝึกฝนภาษาอังกฤษสำหรับใช้ในดารสัมภาษณ์ การเขียน จดหมายสมัครงาน การเขียน Resume ฝึกการนำเสนองาน (Presentation) โดยใช้ภาษาอังกฤษ จัดทำวีดีโอแนะนำตนเอง ต้องได้ General ESL LEVEL 5 จึงจะสามารถลงเรียนหลักสูตรนี้ได้3.IELTS Program (9 hours 30 minutes/a day)
  – ELEMENTARY เรียน1:1 จำนวน 2 ช.ม., เรียน 1:5 จำนวน 6 ช.ม., Morning Class 30 น, Self-Study 1ช.ม.
  – INTERMEDIATE เรียนวิชาเลือก 1:1 จำนวน 2 ช.ม., เรียน 1:5 จำนวน 6 ช.ม., Morning Class 30 น, Self-Study 1ช.ม.
  – ADVANCE เรียนวิชาเลือก 1:5 จำนวน 6 ช.ม., เรียน 1:5 จำนวน 2 ช.ม.Morning Class 30 น, Self-Study 1ช.ม.
  สำหรับผู้ที่ต้องการเพิ่มคะแนน IELTS (รับประกันผลคะแนนสอบเริ่มที่ 4.5 IELTS 20 สัปดาห์ 6.0 คะแนน, 30 สัปดาห์ 7.0 คะแนน มีการทดสอบทุกทักษะ (Speaking, Listening, Writing, Reading ) สัปดาห์ละ 1 ครั้ง – ยกเว้นสัปดาห์ที่มี Practical test Practice : แนะลักษณะข้อสอบ 25 รูปแบบ ของแต่ละ LEVEL, Practical test แต่ละทักษะ 1 ครั้งต่อวัน, แนะวิธีการทำข้อสอบอย่างละเอียด

  ค่าเล่าเรียน

  Intensive Program

  ประเภทห้อง 4 สัปดาห์ 8 สัปดาห์ 12 สัปดาห์ 16 สัปดาห์ 20 สัปดาห์ 24 สัปดาห์
  ห้องคู่ 50,750 99,750 148,050 197,400 246,750 296,100
  ห้อง 3 คน 46,200 90,650 134,400 179,200 224,000 268,800
  ห้อง 3 คน+1 47,980 94,150 139,650 186,200 232,750 279,300
  ห้อง 4 คน 43,750 85,750 127,050 169,400 211,750 254,100

  • ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (ชำระก่อนเดินทาง)

  รายละเอียดค่าใช่จ่าย ค่าใช้จ่าย (บาท) หมายเหตุ
  ค่าสมัคร 3,500 สำหรับการสมัครครั้งแรก
  ค่าเดินทางรับที่สนามบิน 1,750 ในวันที่สถาบันกำหนด
  ค่าธรรมเนียมการโอนธนาคาร 1,350
  ค่าเล่าเรียนและค่าห้องพัก ตามตาราง ราคานี้รวมค่าอาหาร,ค่าซักรีด
  และค่าทำ ความสะอาดห้องแล้ว

  • ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (ชำระ ณ สถาบัน)

  รายละเอียดค่าใช่จ่าย ค่าใช้จ่าย หมายเหตุ
  ค่าประกันหอพัก 100 USD ได้รับคืนภายหลัง
  ค่าหนังสือเรียน 250 – 300 เปโซ ต่อ 1 เล่ม (ขึ้นอยู่กับหลักสูตรและระดับ)
  ค่าสาธารณูปโภค 400 เปโซ ต่อ 1 เทอม (ขึ้นอยู่กับการใช้งาน)
  ค่าสมัคร Special Study Permit (SSP) 6,000 เปโซ ใบอนุญาตเรียนหลักสูตรภาษา SSP
  ค่าสมัคร Alien Registration Card (ACR I-Card) 50 USD + 1,000 เปโซ กรณีสมัครเรียน 8 สัปดาห์ขึ้นไป
  ค่าต่ออายุวีซ่า
  – ครั้งที่ 1 3,230 เปโซ 4-8สัปดาห์ / 59 วัน
  – ครั้งที่ 2 4,500 เปโซ 12สัปดาห์ / 89 วัน
  – ครั้งที่ 3 2,530 เปโซ 16สัปดาห์ / 119 วัน
  – ครั้งที่ 4 2,530 เปโซ 20สัปดาห์ / 149 วัน
  – ครั้งที่ 5 2,530 เปโซ 24สัปดาห์ / 179 วัน

  • ตัวอย่างตารางเรียน

  Time
  Schedule
  06:20 ตื่นนอน
  07:00~08:00 อาหารเช้า
  08:00~12:00 ชั่วโมงเรียน (วิชา1:1 และ วิชา1:4)
  12:00~13:00 อาหารกลางวัน
  13:00~18:00 ชั่วโมงเรียน (วิชา1:1 และ วิชา1:4)
  18:00~19:00 อาหารเย็น
  19:00~21:00 Self – Study

   

Lists

Related Articles

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest Articles