ສຶກສາປະເທດອັງກິດ ປະລິນຍາໂທ ຄ່າຮຽນທັງຫມົດພຽງ 13,000 USD / ປະລິນຍາຕີ ຄ່າຮຽນທັງພຽງ 13,000 USD ຕໍ່ປີ ສຶກສາພຽງ 3 ປີ

0
2640
Study and Work in UK Top UK University
 ສຶກສາປະເທດອັງກິດ ປະລິນຍາໂທ  ຄ່າຮຽນທັງຫມົດພຽງ 13,000 USD / ປະລິນຍາຕີ  ຄ່າຮຽນທັງພຽງ 13,000 USD ຕໍ່ປີ ສຶກສາພຽງ 3 ປີ
 
ຫ້ອງການ ທີ່ ວຽງຈັນ
ສະຖານທີ່ຕັ້ງຢູ່ແຖວວົງວຽນວີທະຍູ ໂທລະພາບແຫ່ງຊາດທາງໄປໂຮງໝໍມືດຕະພາບ150ຕຽງ.
Study Plus ປະສົບການຫລາຍກວ່າ 10 ປີ
ຈອງຟຣີ
whatsapp: +66864167060 (ເຈົ້າຂອງ)
LINE: studyplus.laos2
LINE ID: studyplus.laos
Tel: 02095894508
Tel: 02095894470

About 11,700 € per year for bachelor

Cost of living 500€ per month food plus accommodation

 

For apply visa 9400€ in Bank 28 days

Plus tuition fee

 

Near Manchester

Northwest of UK

Similar of Cambridge city

Safe place

Over 100 university years old

Top account and Finacne, good. Science, hospitality Top 50 UK university

400 different courses

 

Undergrad can combine 2 degrees such as 50: 50 with 3 years studying

 

Student Can apply scholarship 1,000€

uk3uk2
Lists

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here