27.4 C
Bangkok
Tuesday, July 23, 2024

ວັນເສົາ21 ເດືອນພຶດສະພາ ສອບເສັງພາສາອັງກິດ ອາຍຸ 11-17 ປີ ທຶນການສຶກສາຄ່າຮຽນ 10-25% ຄ່າ​ຮຽນແລະທີ່ພັກ

ສອບເສັງພາສາອັງກິດ ອາຍຸ 11-17 ໃນ ວັນທີ່: ວັນເສົາ21 ເດືອນພຶດສະພາ 2017 ສຳລັບຜູ້ທີ່ໄດ້ຄະແນນດີ

Adcote School Top 4 School in UK
Myddelton College ປະເທດ ອັງກິດ

ເວລາ 8.30-11.30 ແລະ 13.00-16.00

ເວລາການທົດສອບ
ອາຍຸ 11-13 ປີ ແລະ 13.00-16.00
ອາຍຸ 14-17 ປີ ເວລາ 8.30-11.30

ທຶນການສຶກສາຄ່າຮຽນ 10-25% ຄ່າ​ຮຽນແລະທີ່ພັກ

ສະຖານທີ່ສອບ ຫ້ອງປະຊຸມ ວິທະຍາໄລ ປາກປາສັກ

ລົງທະບຽນ ພຽງແຕ່ email
Email to register : info@studyplus-education.com
ແຈ້ງ ຊື່, ອີເມວ, Tel, ປີຂອງການສຶກສາ

Name, Email, Tel, Year of study

www.studyplus-education.com/la

Lists

Related Articles

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest Articles