30.9 C
Bangkok
ວັນພະຫັດ, ເດືອນກຸມພາ 22, 2024

ວັນເສົາ ວັນອາທິດ 25 -26 ກຸມພາ ການສໍາມະນາເພື່ອສຶກສາ ປະເທດສິງກະໂປ ອົດສະຕາລີ ອາ​ເມລິ​ກາ ອັງກິດ ປະເທດໄທ

ວັນເສົາ ວັນອາທິດ 25 -26 ກຸມພາ  Free: Reservations Only

9.00-11.00 : Study and work in Singapore / Study High School in Singapore ມັດທະຍົມປະ ລິນຍາຕີ ປະລິນຍາໂທ ປະລິນຍາເອກ ພາສາອັງກິດ

11.00-12.00 : Study and work in Thailand

13.00-14.00 : ອົດສະຕາລີ Study and work in Australia / Study High School in Australia ມັດທະຍົມປະ ລິນຍາຕີ ປະລິນຍາໂທ ປະລິນຍາເອກ ພາສາອັງກິດ

14.00-15.00 : ອາເມລິກາ Study and work in USA / Study High School in USA ມັດທະຍົມປະ ລິນຍາຕີ ປະລິນຍາໂທ ປະລິນຍາເອກ ພາສາອັງກິດ

15.00-16.00 : ອັງກິດ Study and work in UK / Study High School in UK ມັດທະຍົມປະ ລິນຍາຕີ ປະລິນຍາໂທ ປະລິນຍາເອກ ພາສາອັງກິດ

ການຢູ່ອາໄສແບບຖາວອນ ປະເທດອົດສະຕາລີ Migration Agents Registration Number 9903651

ຫ້ອງການ ທີ່ ວຽງຈັນ
ສະຖານທີ່ຕັ້ງຢູ່ແຖວວົງວຽນວີທະຍູ ໂທລະພາບແຫ່ງຊາດທາງໄປໂຮງໝໍມືດຕະພາບ150ຕຽງ.
Study Plus ປະສົບການຫລາຍກວ່າ 10 ປີ

ຈອງຟຣີ
whatsapp: +66864167060 (ເຈົ້າຂອງ)
LINE: studyplus.laos2
LINE ID: studyplus.laos
Tel: 02095894508
Tel: 02095894470
ທຳງານ ວັນຈັນເ ຖິງ ວັນສຸກ
ເວລາ 9.00-16.00

www.studyplus-education.com

map


Lists

Related Articles

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest Articles