29.5 C
Bangkok
ວັນເສົາ, ເດືອນມີນາ 2, 2024

ວັນອາທິດ 12 ມີນາ ການສໍາມະນາສຶກສາແລະການເຮັດວຽກອົດສະຕາລີ ໂດຍ ພະນັກງານ University of Tasmania / Southern Cross University / Deakin University

ວັນອາທິດ 12 ມີນາ  Free: Reservations Only

14.00-15.00 : ອົດສະຕາລີ Study and work in Australia / ພາສາອັງກິດ ປະ ລິນຍາຕີ ປະລິນຍາໂທ ປະລິນຍາເອກ ໂດຍ Southern Cross University and Deakin University

15.00-17.00 : ອົດສະຕາລີ Study and work in Australia / ພາສາອັງກິດ ປະ ລິນຍາຕີ ປະລິນຍາໂທ ປະລິນຍາເອກ ໂດຍ University of Tasmania : Ms. Tamara

ການຢູ່ອາໄສແບບຖາວອນ ປະເທດອົດສະຕາລີ Migration Agents Registration Number 9903651

ຫ້ອງການ ທີ່ ວຽງຈັນ
ສະຖານທີ່ຕັ້ງຢູ່ແຖວວົງວຽນວີທະຍູ ໂທລະພາບແຫ່ງຊາດທາງໄປໂຮງໝໍມືດຕະພາບ150ຕຽງ.
Study Plus ປະສົບການຫລາຍກວ່າ 10 ປີ

ຈອງຟຣີ
whatsapp: +66864167060 (ເຈົ້າຂອງ)
LINE: studyplus.laos2
LINE ID: studyplus.laos
Tel: 02095894508
Tel: 02095894470
ທຳງານ ວັນຈັນເ ຖິງ ວັນສຸກ
ເວລາ 9.00-16.00

www.studyplus-education.com

 

 Lists

Related Articles

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest Articles