28 C
Bangkok
Thursday, June 20, 2024

ນ້ອງໆມັດ​ທະ​ຍົມ​ 6 ຫຼື 7 ຫຼື Year 12 ນັກສຶກສາ ແລະ ບຸກຄົນທົ່ວໄປ ຈະສອບເສັງວັດລະດັບພາສາອັງກິດຟຣີ ສຳລັບຜູ້ທີ່ໄດ້ຄະແນນສູງສຸດ 3 ລະດັບ ແມ່ນຈະໄດ້ຮັບສ່ວນຫຼຸດເປັນຄ່າຮຽນ Kaplan ປະເທດສິງກະໂປ / Canterbury ແລະ ປະເທດອົດສະຕາລີ

ສະບາຍດີນ້ອງໆແລະຜູ້ທີ່ສົນໃຈຢາກຈະສອບເສັງວັດລະດັບພາສາອັງກິດຟຣີ

  • Kaplan ປະເທດສິງກະໂປ

ລະດັບມັດທະຍົມ 6 ຫຼື 7 ຫຼື Year 12 : ເວລາ 9.00-12.00

  • Canterbury ແລະ ປະເທດອົດສະຕາລີ

ລະດັບມັດທະຍົມ 6 ຫຼື 7 ຫຼື Year 12 , ນັກສຶກສາ ແລະ ບຸກຄົນທົ່ວໄປ  : ເວລາ 13.00-16.00

 

ເຊິ່ງທາງບໍລິສັດ Study Plus ໄດ້ຮ່ວມມື ກັບ Kaplan ປະເທດສິງກະໂປ ແລະ Canterbury ປະເທດອົດສະຕາລີ

 

ສຳລັບຜູ້ທີ່ໄດ້ຄະແນນສູງສຸດ 5 ຄົນ Kaplan ປະເທດສິງກະໂປ ແລະ

Canterbury ປະເທດອົດສະຕາລີ ທຶນການສຶກສາຄ່າຮຽນ Canterbury ປະເທດອົດສະຕາລີ 6 ເດືອນຟຣີ

ແມ່ນຈະໄດ້ຮັບ ທຶນການສຶກສາຄ່າຮຽນ Kaplan ປະເທດສິງກະໂປ ແລະ Canterbury ປະເທດອົດສະຕາລີ

ສອບເສັງຟຣີ ໃນ ວັນທີ່: 8 ເມສາ 2017

ສະຖານທີ່ສອບ  ວິທະຍາໄລ ປາກປາສັກ

 

*ລົງທະບຽນຟຣີ

ຊື່ ແລະ ນາມສະກຸນ, ຊື່ໂຮງຮຽນ ,ລະດັບການສຶກສາ, E-mail ແລະເບີ ໂທລະສັບ

 

ສອບຖາມຂໍມູນເພີ່ມຕື່ມໄດ້ທີ່:

LINE: studyplus.laos2
LINE ID: studyplus.laos
Tel: 02095894508
Tel: 02095894470

E-mail: info@studyplus-education.com

whatsapp: +66864167060 (ເຈົ້າຂອງ)
ຮັບຈຳນວນຈຳກັດ

Study Plus ປະສົບການຫລາຍກວ່າ 10 ປີ

*ໝາຍເຫດ: ສຳລັບນ້ອງໆທີ່່ສອບໃນພາກເຊົ້້າຈະບໍ່ມີສິດສອບໃນພາກບ່າຍ

www.studyplus-education.com

 

Lists

Related Articles

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest Articles