ຂະບວນການຄໍາຮ້ອງສະຫມັກສໍາລັບການສຶກສາຢູ່ໃນປະເທດອົດສະຕາລີ

0
2852

ຂະບວນການຄໍາຮ້ອງສະຫມັກສໍາລັບການສຶກສາຢູ່ໃນປະເທດອົດສະຕາລີ High School, Bachelor Degree, Master Degree, Ph.D, English

ขั้นตอนการสมัครเรียนประเทศออสเตรเลียในหลักสูตรต่างๆง่ายนิดเดียว ไม่ว่าจะเรียนภาษาอังกฤษ หลักสูตรปริญญาบัตร ป.ตรี โท เอก มัธยม

photo 5

หลักฐานการสมัครเรียนภาษาอังกฤษ

 • สำเนาหนังสือเดินทาง หน้าที่มีรูป และหน้าที่มีการขอเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล (ถ้ามี)

หลักฐานการสมัครเรียนหลักสูตรปริญญาบัตรอื่น ๆและมัธยม

  • สำเนาหนังสือเดินทาง หน้าที่มีรูป และหน้าที่มีการขอเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล (ถ้ามี)
  • Transcript

หลักฐานการสมัครเรียนป.ตรี

 • สำเนาหนังสือเดินทาง หน้าที่มีรูป และหน้าที่มีการขอเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล (ถ้ามี)
 • Transcript

 

หลักฐานการสมัครเรียนป.โท

 • สำเนาหนังสือเดินทาง หน้าที่มีรูป และหน้าที่มีการขอเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล (ถ้ามี)
 • Transcript
 • Statement of Purpose
 • Resume
 • ใบรับรองงาน ถ้ามี

หลักฐานการสมัครเรียนป.เอก

 • สำเนาหนังสือเดินทาง หน้าที่มีรูป และหน้าที่มีการขอเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล (ถ้ามี)
 • Transcriptทั้ง ป.ตรีและโท
 • Statement of Purpose
 • Resume
 • ใบรับรองงาน ถ้ามี
 • หัวข้อวิจัย

ขั้นตอน

 1. กรอกใบสมัคร (Application Form)
 2. รอใบตอบรับ และ ชำระเงิน เพื่อได้ COE ในการทำวีซ่า
 3. ยื่นขอ VISA ประมาณไม่เกิน 10 วันทำการ
 4. เมื่อวีซ่านักเรียนอนุมัติแล้ว ขอให้แจ้งกำหนดวันเวลาการเดินทาง เพื่อซื้อและยันยันตั๋วเครื่องบิน และ ยืนยันที่พัก กับทางโรงเรียน เพื่อจัดคนไปรับที่สนามบินปลายทาง

 

Lists

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here