Home Authors Posts by benzza

benzza

39 POSTS 0 COMMENTS

Latest article

แนะนำการเรียนต่ออิตาลี เรียนภาษา ปริญญาตรี โท โดย Study Plus

0
**Study Plus จัดงานสัมมนาทุกเดือนที่โรงแรมและออนไลน์เช็คตารางสัมมนา 0617890046, 0864167060  หรือทางไลน์ด้านล่าง เราเข้าใจดีว่า การเลือกสถานที่เรียน และโปรแกรมการเรียน นั้นมีความสำคัญต่ออนาคต และความฝันของน้องๆ เราสนับสนุนให้ทุกคนที่สนใจไปศึกษาต่อ ไม่ว่าใน ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท หลักสูตรระยะสั้น หรือ summer course ได้มาพูดคุยรายละเอียดของตัวสถาบัน คอร์สเรียน สถานที่ ตัวเมือง...
เรียนต่ออิตาลี เรียน ภาษา ปริญญาตรี โท

เรียนภาษาที่อิตาลีดียังไง

0
Study Plus จัดงานสัมมนาทุกเดือนที่โรงแรมและออนไลน์เช็คตารางสัมมนา 0617890046, 0864167060  หรือทางไลน์ด้านล่าง เราเข้าใจดีว่า การเลือกสถานที่เรียน และโปรแกรมการเรียน นั้นมีความสำคัญต่ออนาคต และความฝันของน้องๆ เราสนับสนุนให้ทุกคนที่สนใจไปศึกษาต่อ ไม่ว่าใน ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท หลักสูตรระยะสั้น หรือ summer course ได้มาพูดคุยรายละเอียดของตัวสถาบัน คอร์สเรียน สถานที่ ตัวเมือง การใช้ชีวิตที่นั่น ก่อนที่จะตัดสินใจเลือกอนาคตที่เหมาะสมกับตนเอง อยากไปเรียนต่อต่างประเทศหรือส่งบุตรหลานไปเปิดประสบการณ์ชีวิต...
เรียนต่ออิตาลี เรียนปริญญาตรี โท กับ Study Plus ประสบการณ์เกือบ 20 ปี

เรียนต่ออิตาลี ทำไมถึงเรียนต่อที่อิตาลี เรียนปริญญาตรี โท ที่อิตาลี

0
Study Plus จัดงานสัมมนาทุกเดือนที่โรงแรมและออนไลน์เช็คตารางสัมมนา 0617890046, 0864167060  หรือทางไลน์ด้านล่าง ทำไมควรเลือกเรียนต่อที่อิตาลี เราเข้าใจดีว่า การเลือกสถานที่เรียน และโปรแกรมการเรียน นั้นมีความสำคัญต่ออนาคต และความฝันของน้องๆ เราสนับสนุนให้ทุกคนที่สนใจไปศึกษาต่อ ไม่ว่าใน ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท หลักสูตรระยะสั้น หรือ summer course ได้มาพูดคุยรายละเอียดของตัวสถาบัน คอร์สเรียน สถานที่ ตัวเมือง การใช้ชีวิตที่นั่น...