27.4 C
Bangkok
Tuesday, July 23, 2024

เรียนมหาวิทยาลัยที่มอลต้า เรียน ป.ตรี โท เอก ค่าใช้จ่าย งบประมาณ

ทำไมต้องไปเรียนที่มอลต้า

มอลตามีวัฒนธรรมที่หลากหลาย และประวัติศาสตร์อันยาวนาน เคยถูกครอบครองจากชาวโรมัน ชาวโฟนีเชี่ยน ชาวฝรั่งเศส และชาวอังกฤษ จึงทำให้ที่นี่มีวัฒนธรรมที่หลากหลาย ชาวมอลตานับถือศาสนาคริสต์นิกายคาทอลิค

มอลต้า เป็นประเทศเล็ก ๆ ในยุโรปที่มีเรื่องการศึกษา ที่โดดเด่นด้วยการใช้ภาษาอังกฤษ เนื่องจากเคยเป็นอาณานิคมเก่ามาก่อน จึงมั่นใจได้เลยว่าเมื่อไปเรียนต่อที่นี่จะช่วยพัฒนาและฝึกฝนทักษะทางภาษาให้กับทุกๆ คนได้มากขึ้นกว่าเดิมอย่างแน่นอน

ไม่ว่าจะเป็นการไปเรียน ภาษา, ม.ปลาย, ปริญญาตรี, โท, เอก การเลือกเรียนต่อมอลต้าถือว่ามีความน่าสนใจมาก ๆ ด้วยขนาดประเทศที่เล็กจึงทำให้มีการดูแลอย่างทั่วถึง ค่าครองชีพไม่สูงมากนักเมื่อเทียบกับหลาย ๆ ประเทศ ภาษาราชการที่ใช้เป็นหลักคือภาษาอังกฤษ จึงเพิ่มความมั่นใจให้กับผู้เรียนและบรรดาผู้ปกครองว่าบุตรหลานจะได้ภาษามากขึ้น อย่างแน่นอน

เรียนต่อมอลต้า เรียนมหาวิทยาลัยมอลต้า ปริญญาตรี ปริญญาโท ที่ประเทศมอลต้า

เรียนต่อมอลต้า ในหลักสูตรปริญญาตรี ปริญญาโท (Bachelor and Master Degree) ในมอลต้า (Malta)
หลักสูตรเรียนต่อ ประเทศมอลต้าระยะเวลาเรียน ที่ มอลต้า
ปริญญาเอก (Doctoral Degree)3-4 ปี
ปริญญาโท (Master Degree)1-2 ปี
ปริญญาตรี (Bachelor Degree)3-4 ปี
ภาคการศึกษา มหาวิทยาลัยมอลต้า แบ่งระบบการศึกษา เป็น 2 เทอม คือ
✅ เทอมที่ 1. Autumn Term เดือน ตุลาคม  ถึง กุมภาพันธ์
✅ เทอมที่ 2. Spring Term เดือน กุมภาพันธ์ ถึง กรกฎาคม

ข้อดีของการเรียนต่อในระดับปริญญาตรี (Bachelor) ปริญญาโท (Master) ประเทศมอลต้า (Malta)
✅ 
มอลต้าใช้ภาษามอลตีส (Maltese) และภาษาอังกฤษ (English) เป็นภาษาหลัก
✅ 
มอลต้ามีภูมิอากาศดีตลอดทั้งปี ไม่หนาวจนเกินไป เนื่องจากมีภูมิประเทศเป็นเกาะ และเป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมของชาวยุโรป
✅ ค่าเล่าเรียนในระดับปริญญาตรีและปริญญาโทในมหาวิทยาลัย (University) ประมาณ €5,000-€10,000 ต่อ 1 ปีการศึกษา (200,000-400,000 บาท)
✅ ค่าครองชีพไม่สูงมากนัก เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศอื่นๆ ในยุโรป เริ่มที่เดือนละ 30,000 บาท (ค่าที่พัก+ค่าอาหาร+ค่าเดินทาง+ค่าโทรศัพท์)
✅ ระหว่างเรียนที่มอลต้า สามารถทำงานพิเศษ (Part Time Job) ได้ ระหว่างเรียนได้ 20 ชั่วโมง ต่อ อาทิตย์ หลังจากเริ่มเรียนไปแล้ว 90 วัน และมีนายจ้างรับรองการจ้างงาน
✅ มีโอกาสใช้ชีวิต ท่องเที่ยวทั่วยุโรป ระหว่างเรียนที่มอลต้า โดยไม่ต้องขอวีซ่าใหม่
✅ สามารถยื่นขอต่อวีซ่าเพื่อหางานทำ หลังเรียนจบได้ 6 เดือน หรือ หากมีนายจ้างสปอนเซอร์วีซ่าทำงานได้
 
BELS Malta English School – สถาบันสอนภาษาอังกฤษที่มอลต้า
จุดเด่นของการเรียนต่อที่มอลต้า BELS Malta English School ประเทศมอลต้า (Malta)
✅ BELS Malta English School สถาบันสอนภาษาอังกฤษที่มอลต้า โดยมี 2 แคมปัสให้เลือกเรียนคือ Malta (St. Paul’s Bay) และ Gozo
✅ ระหว่างเรียนที่มอลต้า สามารถทำงานพิเศษ (Part Time Job) ได้ ระหว่างเรียนได้ 20 ชั่วโมง ต่อ อาทิตย์ หลังจากเริ่มเรียนไปแล้ว 90 วัน และมีนายจ้างรับรองการจ้างงาน
✅ มีโอกาสใช้ชีวิต ท่องเที่ยวทั่วยุโรป ระหว่างเรียนที่มอลต้า โดยไม่ต้องขอวีซ่าใหม่
หลักสูตรการเรียนภาษาอังกฤษมอลต้าค่าเรียนมอลต้า โดยประมาณ
หลักสูตรปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ (General English Intensive Course – 30 Lessons/week)
✅ หลักสูตรเรียนปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ เหมาะสำหรับนักเรียนที่ต้องการเรียนภาษาอังกฤษทั่วไป
✅ เรียนในวันจันทร์-ศุกร์ (22.5 ชั่วโมง ต่อ อาทิตย์) เวลา 09:15-13:45 น.
✅ สำหรับน้องๆ ที่อายุ 16 ปีขึ้นไป และเริ่มเรียนได้ทุกวันจันทร์
✅ จำนวนนักเรียนไม่เกิน 12 คน ต่อ ห้อง
12 อาทิตย์ : €1,920
(77,000 บาท)
24 อาทิตย์ : € 3,840
(154,000 บาท)
36 อาทิตย์ : € 5,760
(231,000 บาท)
48 อาทิตย์ : € 7,680
(308,000 บาท)
หมายเหตุ
✅ ค่าใช้จ่ายในตาราง เฉพาะค่าเรียนเท่านั้น
✅ ค่าใช้จ่าย ไม่รวม ค่าสมัคร ค่าจัดหาที่พัก ค่าที่พัก ค่ารถไปรับที่สนามบิน ค่าประกันสุขภาพ ค่าต่อวีซ่า ค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าวีซ่า ค่าใช้จ่ายส่วนตัวเป็นต้น
✅ ค่าที่พัก สามารถเลือกได้ดังนี้
✓ ค่าโฮมสเตย์ ห้องเดี่ยว พร้อมอาหารเช้าและเย็น เริ่มที่ เดือนละ €980 (ประมาณ 39,500 บาท)
✓ ค่าห้องพัก ไม่รวมอาหาร ห้องละ 1 คน เริ่มที่ เดือนละ €860 (ประมาณ 35,500 บาท)
✓ ค่าห้องพัก ไม่รวมอาหาร ห้องละ 2 คน เริ่มที่ เดือนละ €660 (ประมาณ 26,500 บาท)

เอกสารที่ใช้ในการสมัครเรียนที่มอลต้า ที่ BELS Malta English School
✅ ยื่นสมัครใบสมัคร พร้อมชำระค่าใบสมัคร
✅ สำเนาพาสปอร์ตและ รูปถ่ายสี 2 รูป
✅ จบการศึกษา ม.6 / ปริญญาตรี / ปริญญาโท
✅ ทรานสคริปส์ และหนังสือรับรองจบการศึกษา เป็นภาษาอังกฤษ และรับรองกรมการกงสุล
✅ หลักฐานทางการเงิน (Bank Letter/Bank Statement) ที่มีจำนวนเงินครอบคลุมสำหรับค่าเรียนและค่าใช้จ่ายรายเดือนอย่างน้อย 1 ปีการศึกษา อย่างน้อย € 15,000 (600,000 บาท)
 
Sprachcaffe Languages Plus – สถาบันสอนภาษาอังกฤษที่มอลต้า
จุดเด่นของการเรียนต่อที่มอลต้า Sprachcaffe Languages Plus ประเทศมอลต้า (Malta)
✅ Sprachcaffe Languages Plus สถาบันสอนภาษาอังกฤษที่มอลต้า ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี 1991 โดยมีแคมปัสที่ St. Julian’s
✅ ระหว่างเรียนที่มอลต้า สามารถทำงานพิเศษ (Part Time Job) ได้ ระหว่างเรียนได้ 20 ชั่วโมง ต่อ อาทิตย์ หลังจากเริ่มเรียนไปแล้ว 90 วัน และมีนายจ้างรับรองการจ้างงาน
✅ มีโอกาสใช้ชีวิต ท่องเที่ยวทั่วยุโรป ระหว่างเรียนที่มอลต้า โดยไม่ต้องขอวีซ่าใหม่
✅ มีสิ่งอำนวยความสะดวกภายในแคมปัส เช่น ร้านอาหาร บาร์ สระว่ายน้ำ และหอพักภายในแคมปัส
หลักสูตรการเรียนภาษาอังกฤษมอลต้าค่าเรียนมอลต้า โดยประมาณ
หลักสูตรปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ (General English Intensive Course – 30 Lessons/week)
✅ หลักสูตรเรียนปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ เหมาะสำหรับนักเรียนที่ต้องการเรียนภาษาอังกฤษทั่วไป
✅ เรียนในวันจันทร์-ศุกร์ (22.5 ชั่วโมง ต่อ อาทิตย์)
✅ สำหรับน้องๆ ที่อายุ 16 ปีขึ้นไป และเริ่มเรียนได้ทุกวันจันทร์ หรือตามวันที่ทางสถาบันกำหนด
✅ จำนวนนักเรียนไม่เกิน 10 คน ต่อ ห้อง
12 อาทิตย์ : €1,920
(77,000 บาท)
24 อาทิตย์ : € 3,840
(154,000 บาท)
36 อาทิตย์ : € 5,760
(231,000 บาท)
48 อาทิตย์ : € 7,680
(308,000 บาท)
หมายเหตุ
✅ ค่าใช้จ่ายในตาราง เฉพาะค่าเรียนเท่านั้น
✅ ค่าใช้จ่าย ไม่รวม ค่าสมัคร ค่าจัดหาที่พัก ค่าที่พัก ค่ารถไปรับที่สนามบิน ค่าประกันสุขภาพ ค่าต่อวีซ่า ค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าวีซ่า ค่าใช้จ่ายส่วนตัวเป็นต้น
✅ ค่าที่พัก สามารถเลือกได้ดังนี้
✓ ค่าโฮมสเตย์ ห้องเดี่ยว พร้อมอาหารเช้าและเย็น เริ่มที่ เดือนละ €1,260 (ประมาณ 50,500 บาท)
✓ ค่าห้องพักในแคมปัส แบบ Studio ห้องส่วนตัว มีห้องน้ำส่วนตัว และห้องครัว ไม่รวมอาหาร ห้องละ 1 คน เริ่มที่ เดือนละ €1,580 (ประมาณ 63,500 บาท)
✓ ค่าห้องพักในแคมปัส แบบ Studio ห้องส่วนตัว มีห้องน้ำส่วนตัว และห้องครัว ไม่รวมอาหาร ห้องละ 2 คน เริ่มที่ เดือนละ €1,020 (ประมาณ 41,000 บาท)
✓ ค่าห้องพักนอกแคมปัส แบบ Standard Apartment ไม่รวมอาหาร ห้องละ 1 คน เริ่มที่ เดือนละ €900 (ประมาณ 36,000 บาท)
✓ ค่าห้องพักนอกแคมปัส แบบ Standard Apartment ไม่รวมอาหาร ห้องละ 2 คน เริ่มที่ เดือนละ €460 (ประมาณ 19,000 บาท)

เอกสารที่ใช้ในการสมัครเรียนที่มอลต้า ที่ Sprachcaffe Languages Plus
✅ ยื่นสมัครใบสมัคร พร้อมชำระค่าใบสมัคร
✅ สำเนาพาสปอร์ตและ รูปถ่ายสี 2 รูป
✅ จบการศึกษา ม.6 / ปริญญาตรี / ปริญญาโท
✅ ทรานสคริปส์ และหนังสือรับรองจบการศึกษา เป็นภาษาอังกฤษ และรับรองกรมการกงสุล
✅ หลักฐานทางการเงิน (Bank Letter/Bank Statement) ที่มีจำนวนเงินครอบคลุมสำหรับค่าเรียนและค่าใช้จ่ายรายเดือนอย่างน้อย 1 ปีการศึกษา อย่างน้อย € 15,000 (600,000 บาท)
 
Learnkey Institute (Malta) – English Program
จุดเด่นของการเรียนต่อที่มอลต้า Learnkey Institute ประเทศมอลต้า (Malta)
✅ สถาบันการศึกษาของเอกชน ด้าน Business, Hospitality and Tourism และ Health Care
✅ ใช้ภาษาอังกฤษในการเรียนการสอน (English Program) และหลักสูตรเดียวกับประเทศอังกฤษ (UK Curriculum)
✅ ระบบการเรียนที่ยืดหยุ่น สามารถเลือกได้ 2 แบบ คือ เรียนที่แคมปัส (On Campus) ณ Learnkey Institute ในประเทศมอลต้า และ ออนไลน์ที่ประเทศไทย (Online)
✅ ระบบการเรียนที่ยืดหยุ่น (Blended Programme) สามารถออกแบบการเรียนที่เหมาะสมกับเราได้ เช่น
✓ หลักสูตร 2 ปี : เรียนออนไลน์ 1 ปี + เรียนที่แคมปัสมอลต้า 1 ปี
✓ หลักสูตร 1 ปี : เรียนออนไลน์ 6 เดือน + เรียนที่แคมปัสมอลต้า 6 เดือน
✓ หลักสูตร 1 ปี : เรียนออนไลน์ 2 เดือน + เรียนที่แคมปัสมอลต้า 9 เดือน
✅ มีโปรแกรมฝึกงานด้านการโรงแรมในประเทศมอลต้า (Paid internship opportunities with hotels in Malta)
✅ มีโปรแกรมฝึกงานด้านการจัดการระบบบริการสุขภาพและสังคม Diploma in Health and Social Care Managment (Paid internship opportunities in Malta)
✅ สามารถโอนหน่วยกิตไปเรียนที่มหาวิทยาลัยชื่อดังในประเทศอังกฤษ (UK) ได้
✅ เมื่อเรียนจบตามหลักสูตรจะได้รับวุฒิบัตรจากมหาวิทยาลัยชื่อดังจากประเทศอังกฤษ (UK)

วีดีโอแนะนำสถาบัน Learnkey Institute (Malta)
✅ https://www.youtube.com/watch?v=jBSloNtBWK8
✅ https://www.youtube.com/watch?v=LY42C3LqIUo
หลักสูตรการเรียนต่อมอลต้าค่าเรียนมอลต้า 1 ปีการศึกษา โดยประมาณ
หลักสูตรปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ (English Skills Programme – City & Guilds)
✅ หลักสูตรเรียนปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ เหมาะสำหรับนักเรียนที่ต้องการเรียนภาษาอังกฤษ ก่อนที่จะไปเริ่มเรียนในหลักสูตรอื่นๆ
✅ หลักสูตร General English Skills
✅ เรียนในวันจันทร์-ศุกร์ วันละ 3 ชั่วโมง (15 ชั่วโมง ต่อ อาทิตย์) เวลา 9.00-12.00 น.
✅ วันเปิดเรียน ทุกวันจันทร์
✅ จะต้องมีคะแนน IELTS ในการสมัคร และสมัครเรียนพร้อมกับหลักสูตรอื่นๆ ของ Learnkey Institute (Malta)
24 อาทิตย์ :
€ 2,500 (100,000 บาท)
36 อาทิตย์ :
€ 3,500 (140,000 บาท)
48 อาทิตย์ :
€ 4,600 (185,000 บาท)
หลักสูตรปรับพื้นฐานก่อนเรียนปริญญาตรี (Foundation Courses – Level 3) – ระยะเวลาเรียน 1 ปี
✅ วันเปิดเรียน ทุกวันจันทร์ของต้นเดือน
✅ OTHM Level 3 Foundation Diploma for Higher Education Studies (เทียบเท่าปริญญาตรี ปีที่ 1)
✓  เมื่อจบหลักสูตรนี้ สามารถไปสมัครเรียนต่อปริญญาตรี ที่ Univeristy of Sunderland (UK) ได้ หรือ เรียนต่อหลักสูตรประกาศนียบัตร Diploma Level 4-6
€ 4,500
(165,000 บาท)
ปริญญาตรี BA (Hons) Business Management (English Program) หลักสูตรระยะเวลาเรียนรวม 3 ปี
✅ วันเปิดเรียน ม.ค. / มิ.ย. / ส.ค. / ต.ค.
✅ Year 1 : OTHM Level 4 Diploma in Business Management – เรียน 1 ปี
✅ Year 2 : OTHM Level 5 Diploma in Business Management – เรียน 1 ปี
✅ Year 3 : BA (Hons) Business Management (Top Up) – เรียน 1 ปี มี 2 ทางเลือก คือ
1. เรียนต่อที่ Learnkey Institute (Malta) เมื่อเรียนจบจะได้รับวุฒิบัตรปริญญาตรี จาก  BA (Hons) Business Management จาก University of Chichester (UK) หรือ
2. เลือกเรียนต่อที่มหาวิทยาลัยอื่นได้ ที่ประเทศอังกฤษ โดยชำระค่าเล่าเรียนเพิ่มเติม เช่น
✓  BA (Hons) Business at Arden University (UK) หรือ
✓  BA (Hons) Business Management at Middlesex University (UK) หรือ
✓  BA (Hons) Business Management at University of Sunderland (UK) หรือ
✓  BA (Hons) Digital Marketing at University College Birmingham (UK) หรือ
✓  BA (Hons) Global Business at Coventry University (UK) หรือ
✓  BA (Hons) International Business at Middlesex University (UK) หรือ
✓  Bachelor of Science in Business Administration at Concordia University
Year 1 :
€ 5,500
(220,000 บาท)

Year 2 :
€ 5,500
(220,000 บาท)

Year 3 :
€ 6,700
(270,000 บาท)
ปริญญาตรี BA (Hons) Tourism & Hospitality Management (English Program) หลักสูตรระยะเวลาเรียนรวม 3 ปี
✅ วันเปิดเรียน ทุกวันจันทร์ของต้นเดือน
✅ Year 1 : OTHM Level 4 Diploma in Tourism and Hospitality Management – เรียน 1 ปี
✅ Year 2 : OTHM Level 5 Diplomain Tourism and Hospitality Management – เรียน 1 ปี
✅ Year 3 : BA (Hons) Tourism and Hospitality Management (Top Up) – เรียน 1 ปี มี 2 ทางเลือก คือ
1. เรียนต่อที่ Learnkey Institute (Malta) เมื่อเรียนจบจะได้รับวุฒิบัตรปริญญาตรี จาก BA (Hons) Tourism and Hospitality Management from University of Chichester (UK) หรือ
2. เลือกเรียนต่อที่มหาวิทยาลัยอื่นได้ ที่ประเทศอังกฤษ โดยชำระค่าเล่าเรียนเพิ่มเติม เช่น
✓  BA (Hons) International Hospitality and Tourism Management at University College Birmingham (UK) หรือ
✓  BSc (Hons) International Hospitality Management at BPP University (UK) หรือ
✓  BSc (Hons) International Tourism and Hospitality Management at University of Sunderland (UK) หรือ
✓  BA (Hons) International Hospitality and Tourism Management at Coventry University (UK) หรือ
✓  BA (Hons) Hospitality and Tourism Management at University College Birmingham (UK) หรือ
✓  BSc (Hons) Travel Business Management – Online at Leeds Beckett University (UK) หรือ
✓  Extended BSc (Hons) International Hospitality Management at BPP University หรือ
✓  BSc (Hons) Professional Studies final year at University of Portsmouth (UK)
Year 1 :
€ 5,500
(220,000 บาท)

Year 2 :
€ 5,500
(220,000 บาท)

Year 3 :
€ 6,700
(270,000 บาท)
หลักสูตรดิปโพลม่าด้านไอที Diploma in Information Technology (English Program) หลักสูตรระยะเวลาเรียนรวม 3 ปี
✅ วันเปิดเรียน ม.ค. / มิ.ย. / ส.ค. / ต.ค.
✅ Year 1 : OTHM Level 5 Diploma in Information Technology (IT) – เรียน 1 ปี 
✅ Year 2 : OTHM Level 6 Diploma in Information Technology (IT) – เรียน 1 ปี 
✅ Year 3 : OTHM Level 7 Diploma in Information Technology (IT) – เรียน 1 ปี 
Year 1 : € 5,500 (220,000 บาท)
Year 2 : € 6,700 (270,000 บาท)
Year 3 : € 7,500 (300,000 บาท)
หลักสูตรดิปโพลม่าด้านการจัดการระบบบริการสุขภาพและสังคม Diploma in Health and Social Care Managment (English Program) หลักสูตรระยะเวลาเรียนรวม 3 ปี
✅ วันเปิดเรียน มิ.ย.
✅ Year 1 : OTHM Level 4/5 Diploma in Health and Social Care Managment – เรียน 1 ปี  มีโปรแกรมฝึกงานแบบได้รับค่าจ้างและไม่ได้รับค่าจ้าง
✅ Year 2 : OTHM Level 6 Diploma in Health and Social Care Managment – เรียน 1 ปี
✅ Year 3 : OTHM Level 7 Diploma in Health and Social Care Managment – เรียน 1 ปี
✓  เมื่อจบหลักสูตรนี้ สามารถเลือกเรียนต่อ ปริญญาโท ที่ประเทศอังกฤษ (UK) ได้ เช่น University of Chichester, University of Sunderland ได้ โดยใช้ระยะเวลาอีก 1 ปี
Year 1 :
€ 5,500 (220,000 บาท)

Year 2 :
€ 6,700 (270,000 บาท)

Year 3 :
€ 7,500 (300,000 บาท)
หลักสูตรดิปโพลม่าด้านบริหารทรัพยากรบุคคล Diploma in Human Resource Managment (English Program) หลักสูตรระยะเวลาเรียนรวม 1 ปี
✅ วันเปิดเรียน ทุกวันจันทร์ของต้นเดือน
✅ OTHM Level 7 Diploma in Human Resource Managment – เรียน 1 ปี
✓  เมื่อจบหลักสูตรนี้ สามารถเลือกเรียนต่อ ปริญญาโท ที่ประเทศอังกฤษ (UK) ได้ เช่น University of Chichester, University of Northampton ได้ โดยใช้ระยะเวลาอีก 1 ปี
€ 7,500
(300,000 บาท)
ปริญญาโท Master in Business Administration (MBA) (English Program) หลักสูตรระยะเวลาเรียนรวม 18 เดือน
✅ วันเปิดเรียน ก.พ. / พ.ค. / ส.ค. / ต.ค.
✅ เดือนที่ 1-12 : Diploma Level 7 Strategic Management & Leadership
✅ เดือนที่ 13-18 : Master of Business Administration (MBA) (Top-Up) เมื่อเรียนจบจะได้รับวุฒิบัตรปริญญาโท จาก University of Chichester (UK)
€ 6,700
(270,000 บาท)
หมายเหตุ
✅ ค่าใช้จ่ายในตาราง เฉพาะค่าเรียนเท่านั้น
✅ ค่าใช้จ่าย ไม่รวม ค่าสมัคร ค่าจัดหาที่พัก ค่าที่พัก ค่ารถไปรับที่สนามบิน ค่าประกันสุขภาพ ค่าต่อวีซ่า ค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าวีซ่า ค่าใช้จ่ายส่วนตัวเป็นต้น
✅ ค่าที่พัก สามารถเลือกได้ดังนี้
✓ ค่าโฮมสเตย์ ห้องเดี่ยว พร้อมอาหารเช้าและเย็น เริ่มที่ เดือนละ €1,120 (ประมาณ 44,800 บาท)
✓ ค่าห้องพักแบบอพาทเม้นท์ ไม่รวมอาหาร ห้องละ 1 คน เริ่มที่ เดือนละ €1,020 (ประมาณ 41,000 บาท)
✓ ค่าห้องพักแบบอพาทเม้นท์ ไม่รวมอาหาร ห้องละ 2 คน เริ่มที่ เดือนละ €680 (ประมาณ 27,500 บาท)
✓ ค่าห้องพักแบบอพาทเม้นท์ ไม่รวมอาหาร ห้องละ 3-4 คน เริ่มที่ เดือนละ €440 (ประมาณ 17,600 บาท)

เอกสารที่ใช้ในการสมัครเรียนที่มอลต้า ที่ Learnkey Institute
✅ ยื่นสมัครใบสมัคร พร้อมชำระค่าใบสมัคร € 200 (8,000 บาท)
✅ สำเนาพาสปอร์ตและ รูปถ่ายสี 2 รูป
✅ ทรานสคริปส์ และหนังสือรับรองจบการศึกษา เป็นภาษาอังกฤษ และรับรองกรมการกงสุล
✓ จบ ม. 6 เกรดเฉลี่ย 2.00 ขึ้นไป สำหรับการสมัครหลักสูตร English Skills, Foundation Level 3 หรือ Diploma Level 4
✓ จบ ปริญญาตรี เกรดเฉลี่ย 2.00 ขึ้นไป สำหรับการสมัครหลักสูตร English Skills หรือ Diploma Level 7 หรือ MBA
✅ ผลคะแนน IELTS ตามที่โปรแกรมกำหนด
✅ หลักฐานทางการเงิน (Bank Letter/Bank Statement) ที่มีจำนวนเงินครอบคลุมสำหรับค่าเรียนและค่าใช้จ่ายรายเดือนอย่างน้อย 1 ปีการศึกษา อย่างน้อย € 15,000 (600,000 บาท)
 
Lists

Related Articles

Latest Articles