27.4 C
Bangkok
Tuesday, July 23, 2024

เรียนต่อสิงคโปร์ เรียน ป.ตรี โท เอก ภาษา หลักสูตรระยะสั้น มัธยม กับ STUDY PLUS

สิงคโปร์ เป็นเมืองสมัยใหม่และเป็นประเทศที่เป็นเกาะขนาดเล็กที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ดินแดนของประเทศประกอบด้วยเกาะหลักรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน

สิงคโปร์ เป็นประเทศผู้นำทางการศึกษาที่มีคุณภาพอีกแห่งหนึ่งของโลกในปัจจุบัน และเป็นประเทศที่มีระเบียบ สะอาด ปลอดภัย อยู่ใกล้ประเทศไทย รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ไม่สูง จึงไม่น่าแปลกที่ประเทศสิงคโปร์จะได้รับความนิยมจากนักศึกษาไทยในการไปศึกษาต่อเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ทุกปี ที่สำคัญนักเรียนสามารถมั่นใจได้ว่าเมื่อมีโอกาสมาศึกษาที่สิงคโปร์แล้ว สิ่งที่นักเรียนจะได้รับนั้นไม่ใช่เพียงแค่ความรู้ด้านวิชาการเท่านั้น แต่ยังได้ความรู้รอบตัวอีกด้วย

การศึกษาของประเทศสิงคโปร์ เป็นมาตรฐานสากล เราเชื่อว่าการศึกษาอย่างจริงจัง สามารถที่จะพัฒนาศักยภาพของเด็กได้อย่างเต็มความสามารถ โดยทั่วไปแล้วเด็กอายุ 4 ปี จะได้รับการศึกษาในโรงเรียนอนุบาล อายุ 7 ปี เข้าเรียนในชั้นประถมศึกษา อายุ 13 ปี เข้าเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษา และเรียนในระดับจูเนียร์ คอลเลจ โพลีเทคนิค หรือ สถาบันวิชาชีพเฉพาะเมื่ออายุ 17 ปี อีก 2-3 ปีต่อมา ก็จะสมัครเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยในประเทศหรือต่างประเทศ การเรียนจะใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลัก และภาษาแม่ ได้แก่ จีน มาเลย์ และภาษาทามิล

Lists

Related Articles

Latest Articles