28.1 C
Bangkok
Tuesday, July 23, 2024

เรียนต่อที่สิงคโปร์ ดีอย่างไร กับ STUDY PLUS

สิงคโปร์ เป็นเมืองสมัยใหม่และเป็นประเทศที่เป็นเกาะขนาดเล็กที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ดินแดนของประเทศประกอบด้วยเกาะหลักรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน

สิงคโปร์ เป็นประเทศผู้นำทางการศึกษาที่มีคุณภาพอีกแห่งหนึ่งของโลกในปัจจุบัน และเป็นประเทศที่มีระเบียบ สะอาด ปลอดภัย อยู่ใกล้ประเทศไทย รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ไม่สูง จึงไม่น่าแปลกที่ประเทศสิงคโปร์จะได้รับความนิยมจากนักศึกษาไทยในการไปศึกษาต่อเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ทุกปี ที่สำคัญนักเรียนสามารถมั่นใจได้ว่าเมื่อมีโอกาสมาศึกษาที่สิงคโปร์แล้ว สิ่งที่นักเรียนจะได้รับนั้นไม่ใช่เพียงแค่ความรู้ด้านวิชาการเท่านั้น แต่ยังได้ความรู้รอบตัวอีกด้วย

การศึกษาของประเทศสิงคโปร์ เป็นมาตรฐานสากล เราเชื่อว่าการศึกษาอย่างจริงจัง สามารถที่จะพัฒนาศักยภาพของเด็กได้อย่างเต็มความสามารถ โดยทั่วไปแล้วเด็กอายุ 4 ปี จะได้รับการศึกษาในโรงเรียนอนุบาล อายุ 7 ปี เข้าเรียนในชั้นประถมศึกษา อายุ 13 ปี เข้าเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษา และเรียนในระดับจูเนียร์ คอลเลจ โพลีเทคนิค หรือ สถาบันวิชาชีพเฉพาะเมื่ออายุ 17 ปี อีก 2-3 ปีต่อมา ก็จะสมัครเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยในประเทศหรือต่างประเทศ การเรียนจะใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลัก และภาษาแม่ ได้แก่ จีน มาเลย์ และภาษาทามิล

เรียนภาษาอังกฤษ

เรียนต่อ เรียน ป.ตรี โท เอก


การเลือกที่จะเรียนในสิงคโปร์มีหลายเหตุผลที่น่าสนใจ:

  1. คุณภาพการศึกษา: สิงคโปร์มีระบบการศึกษาที่มีมาตรฐานสูงและความเชื่อถือจากระบบการศึกษาทั่วโลก
  2. ภาษาอังกฤษ: การสอนที่ใช้ภาษาอังกฤษมีให้นักเรียนมีโอกาสพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษได้
  3. นวัตกรรมและเทคโนโลยี: สิงคโปร์เป็นศูนย์กลางของนวัตกรรมและเทคโนโลยีในทุกด้าน
  4. ความปลอดภัย: สิงคโปร์มีสภาพความปลอดภัยที่ดี, ทำให้นักเรียนและครูมีความสบายใจในการเรียน
  5. ความหลากหลายทางวัฒนธรรม: มีการผสมผสานวัฒนธรรมจากทั่วโลก, ทำให้นักเรียนได้สัมผัสประสบการณ์ทางวัฒนธรรมที่หลากหลาย
  6. การท่องเที่ยวที่สะดวกสบาย: ตั้งอยู่ในตำแหน่งที่สะดวกในการท่องเที่ยวทั่วโลก
  7. โอกาสทำงาน: มีโอกาสทำงานหลายสาขาในสิงคโปร์, ทำให้นักเรียนมีโอกาสพัฒนาทักษะและประสบการณ์ในสายอาชีพต่างๆ
  8. สภาพความสะดวกในการเดินทาง: ระบบการขนส่งที่สะดวกสบายทำให้การเดินทางสะดวก
  9. อนาคตที่มั่นคง: สิงคโปร์เป็นประเทศที่มีการเติบโตทางเศรษฐกิจและอนาคตที่มั่นคง
  10. การบริการทางการแพทย์: สิงคโปร์มีระบบบริการทางการแพทย์ที่มีมาตรฐานสูง
Lists

Related Articles

Latest Articles