28.1 C
Bangkok
Thursday, June 20, 2024

ย้ายถิ่นไปแคนาดา

https://line.me/R/ti/p/%40914wfqcw

ในแต่ละปีมีคนจำนวนเกือบ 3 เเสนคน ย้ายถิ่นฐานไปอยู่ยังประเทศแคนาดา มีหลายแนวทางที่คุณจะสามารถย้ายไปอยู่ที่ประเทศแคนาดาอย่างถูกกฎหมายได้ แต่ขั้นตอนวิธีการในการย้ายไปประเทศแคนาดานั้นอาจจะดูยุ่งยากและสับสนไปบ้าง เพื่อช่วยให้คุณเริ่มต้นดำเนินการย้ายไปอยู่อาศัยในประเทศแคนาดาลองดูข้อมูลด้านล่าง

ตรวจสอบว่าคุณมีคุณสมบัติที่จะย้ายไปยังประเทศแคนาดาหรือไม่. ก่อนที่คุณจะเริ่มดำเนินการย้ายถิ่นฐาน คุณต้องตรวจสอบก่อนว่า คุณมีคุณสมบัติพอที่จะย้ายไปอยู่ที่ประเทศแคนาดาหรือไม่ คุณอาจจะไม่ได้รับอนุญาตให้ย้ายไปด้วยเหตุผลใดเหตุผลหนึ่ง เหตุผลเหล่านั้นประกอบไปด้วย

ลองพิจารณาการเข้าไปอยู่อาศัยในประเทศแคนาดาในรูปแบบต่าง ๆ. คุณจำเป็นจะต้องดำเนินการผ่านช่องทางทางกฎหมายเพื่อเข้าไปอาศัยในประเทศแคนาดาอย่างถูกต้อง ไม่อย่างนั้นคุณอาจจะทำผิดกฎหมายและถูกส่งตัวกลับประเทศได้ มีหลายทางที่คุณสามารถสมัครขอสิทธิในการอยู่อาศัยที่ประเทศแคนาดา เช่น


วีซ่าแรงงานฝีมือ การเข้าประเทศแคนาดาด้วยการไปทำงานเป็นแรงงานฝีมือถือเป็นวิธีที่ได้ผลที่สุดที่จะได้สิทธิในการอยู่อาศัย ผู้ที่มีประสบการณ์การทำงานมาอย่างน้อยเป็นเวลาหนึ่งปีในสายงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการ ผู้เชี่ยวชาญด้านใดด้านหนึ่ง หรือผู้ที่มีประสบการณ์ในการทำงานด้านธุรกิจ สามารถสมัครเข้าประเทศแคนาดาฝ่ายใต้วีซ่าประเภทนี้ได้

เมื่อคุณสมัครเข้าไปอยู่อาศัยในแคนาดาผ่านวีซ่าประเภทนี้ เจ้าหน้าที่จะพิจารณาจากอายุ ประสบการณ์การทำงาน การศึกษา และสายงานของคุณ

วีซ่านักธุรกิจหรือนักลงทุน วีซ่าประเภทนี้เป็นวีซ่าสำหรับผู้ประกอบการที่เป็นเจ้าของธุรกิจ หรือผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุน นักลงทุนที่อยากจะสมัครเข้าไปอยู่อาศัยในประเทศแคนาดาด้วยวีซ่าประเภทนี้ต้องมีทรัพย์สินอย่างน้อยไม่ต่ำกว่า 10 ล้านดอลลาร์แคนาดาขึ้นไป


วีซ่าผู้ได้รับคัดเลือกจากเมืองต่าง ๆ ในแคนาดา คุณจะสามารถสมัครวีซ่าประเภทนี้ได้ก็ต่อเมื่อคุณได้รับเลือกจากเมืองใดเมืองหนึ่งในแคนาดา การเข้าไปอยู่อาศัยในแคนาดาด้วยวีซ่าประเภทนี้ค่อนข้างจะเกิดขึ้นได้น้อย


วีซ่าครอบครัว คุณจะสมัครวีซ่าครอบครัวนี้ได้ก็ต่อเมื่อสมาชิกในครอบครัวของคุณที่อาศัยอยู่ในประเทศแคนาดาอยู่แล้วเป็นผู้สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการย้ายถิ่นฐานของคุณ


วีซ่าคู่สมรส ถ้าคู้สมรสของคุณเป็นพลเมืองหรือเป็นผู้อยู่อาศัยถาวรของประเทศแคนาดา และมีอายุมากกว่า 18 ปี พวกเขาสามารถสนับสนุนให้คุณเข้ามาพักอาศัยอย่างถาวรในประเทศแคนาดาได้ แต่คุณต้องสามารถพิสูจน์ได้ว่าการแต่งงานของคุณเป็นความจริง ไม่ได้เป็นการแต่งงานเพื่อหวังขอสถานะผู้อาศัยในประเทศแคนาดา
วีซ่าผู้ได้รับเลือกจากเมืองควิเบก วีซ่าประเภทนี้จะมีความคล้ายกับวีซ่าผู้ได้รับคัดเลือกจากเมืองต่าง ๆ ในแคนาดา ยกเว้นว่าวีซ่าของเมืองอื่น ๆ จะคัดเลือกคุณผ่านทางรัฐบาลกลาง แต่วีซ่าของเมืองควิเบกถูกออกแบบมาสำหรับนักเรียน นักธุรกิจ วีซ่าประเภทนี้ยังรวมไปถึงรวมไปถึงวีซ่านักลงทุนวีไอพี วีซ่าทำงานชั่วคราว วีซ่าครอบครัว และวีซ่าผู้อพยพที่ต้องการย้ายไปยังเมืองควิเบก


วีซ่าบุตรบุญธรรมจากต่างชาติ วีซ่าประเภทนี้เป็นวีซ่าสำหรับพลเมืองแคนาดาที่ต้องการจะรับเด็กจากต่างประเทศมาเป็นบุตรบุญธรรม เพื่อขอสิทธิในการอยู่อาศัยในประเทศแคนาดาให้กับเด็ก ๆ เหล่านั้น


วีซ่าผู้ลี้ภัย ผู้ที่ลี้ภัยออกจากประเทศบ้านเกิดของตนในเหตุผลเรื่องความปลอดภัย สามารถสมัครเป็นผู้อยู่อาศัยในประเทศแคนาดาผ่านวีซ่าประเภทนี้ได้ นอกจากนี้ทางประเทศแคนาดายังมีเงินทุนสนับสนุนในการตั้งถิ่นฐานสำหรับผู้ลี้ภัยอีกด้วย


วีซ่าธุรกิจส่วนตัว ถ้าคุณทำงานเป็นนายตัวเอง คุณสามารถสมัครวีซ่าประเภทธุรกิจส่วนตัวนี้ แต่คุณต้องมีหลักฐานเงินได้อย่างน้อยปีละ 40,000 ดอลล่าร์ และคุณจะต้องมีรายได้ไม่ต่ำกว่านี้ในการที่จะอยู่ในประเทศแคนาดา


กรอกแบบฟอร์มให้เรียบร้อย.
 โดยเลือกประเภทวีซ่าที่เหมาะสมและเกี่ยวข้องกับคุณที่สุด

การจ่ายค่าสมัคร. ค่าสมัครวีซ่ามีราคาค่อนข้างสูง โดยเฉพาะถ้าคุณสมัครวีซ่าให้กับคู่สมรสและผู้ที่อยู่ในความดูแลอื่น ๆ เช่น ค่าสมัครวีซ่าสำหรับแรงงานฝีมือที่ต้องการเข้าเมืองโดยด่วนราคาจะอยู่ที่ประมาณ 550 ดอลล่าร์แคนาดา แต่ถ้าคุณสมัครพร้อมกับสามีหรือภรรยา และลูก ๆ ราคาค่าสมัครรวมกันจะอยู่ที่ 1,250 ดอลล่าร์แคนาดา

  • คุณต้องจ่ายค่าสมัครให้ครบตามจำนวน ไม่อย่างนั้นใบสมัครของคุณอาจจะไม่ได้รับการดำเนินการต่อ


รอให้คุณได้วีซ่า.
 ขั้นตอนการดำเนินการอาจจะใช้เวลานาน ถึงแม้ว่าคุณจะสมัครแบบด่วนผ่านอินเทอร์เน็ต คุณอาจจะต้องรอถึงหกเดือนกว่าจะได้รับการตอบรับ อย่างไรก็ตาม เมื่อคุณรู้ว่าจะต้องย้ายไปประเทศแคนาดาแล้ว คุณควรจะดำเนินการสมัครวีซ่าให้เร็วที่สุด อย่ารอไปสมัครหนึ่งเดือนหรือหนึ่งอาทิตย์ก่อนวันที่คุณจะเดินทาง

  • ถ้าหากว่าใบสมัครของคุณถูกปฏิเสธ คุณจะต้องสมัครใหม่อีกครั้งถ้า และคุณควรจะสมัครใหม่ก็ต่อเมื่อสถานการณ์ของคุณมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม คุณไม่สามารถร้องเรียนเพื่อให้ทางแคนาดาเปลี่ยนคำตัดสินได้

ข้อมูลอ้างอิง

http://www.cic.gc.ca

https://line.me/R/ti/p/%40914wfqcw

https://line.me/R/ti/p/%40914wfqcw

Study Plus ประสบการณ์เกือบ 20 ปีในการเเนะเเนวมั่นใจในคุณภาพ

Study Plus จัดสัมมนาที่โรงแรมและออนไลน์ทุกเดือน สามารถเช็คตารางที่ไลน์ https://line.me/R/ti/p/%40https://line.me/R/ti/p/%40914wfqcw

หรือติดต่อที่เบอร์ 086-4167060, 098-2533062, 095-7154774, 084-1118907, 061-7890046

Lists

Related Articles

Latest Articles