ทุนอินเดีย ฝึกงานอินเดีย

0
320
ทุนอินเดีย ฝึกงานอินเดีย โดย Study Plus
ทุนอินเดีย ฝึกงานอินเดีย โดย Study Plus ประสบการณ์เกือบ 20 ปี

ทุนอินเดีย พร้อมฝึกงานอินเดีย

“อินเดีย” เป็นประเทศที่มีระบบการศึกษาเป็นอันดับ 3 ของโลก มีหลักสูตรหลากหลายสาขาทั้งสายวิทย์และสายศิลป์ โดยมีหลักสูตรยอดนิยมของนักเรียนต่างชาติ เช่น วิศวกรรมศาสตร์ บริหารธุรกิจ การแพทย์ และศิลปศาสตร์ นอกจากนี้ อินเดียยังขึ้นชื่อว่าเป็นแหล่งผลิตโปรแกรมเมอร์อันดับต้นๆ ของโลก

หลักสูตรที่ใช้ในการเรียนการสอนของอินเดียจะใช้เป็น ภาษาอังกฤษ ทั้งหมด ผู้เรียนทุกคนจะได้ใช้ภาษาอังกฤษ และยังได้แลกเปลี่ยนความรู้ และวัฒนธรรมกับเพื่อนหลากหลายเชื้อชาติ

และยังมี อารยธรรมสำคัญของโลก โบราณสถาน โบราณวัตถุ และสถาปัตยกรรมหลายยุคสมัย และยังมีสถานที่ท่องเที่ยวทั้งธรรมชาติ ทั้งภูเขา แม่น้ำ และทะเลทราย

หากเทียบกับหลักสูตรอินเตอร์ในเมืองไทย การเรียนที่อินเดียมีค่าเล่าเรียนถูกกว่าหลายเท่า เช่น ที่อินเดีย การเรียนปริญญาตรี ค่าเทอมประมาณ 28,000 – 30,000 บาทต่อเทอม ปริญญาโทประมาณ 32,000 – 50,000 บาทต่อเทอม และปริญญาเอกประมาณ 80,000 บาทต่อปี ส่วนค่าครองชีพก็ถูกกว่าเมืองไทยประมาณเท่าตัว

https://line.me/R/ti/p/%40819yttnk
https://line.me/R/ti/p/%40819yttnk
https://line.me/R/ti/p/%40819yttnk

การขอวีซ่านักเรียนใช้เอกสารอะไรบ้าง

• (รูปถ่าย 2×2 นิ้ว พื้นหลังสีขาว)

• Completed Visa Application Form (www.indianvisaonline.gov.in)

• สำเนาพาสปอร์ต 2 ฉบับ

• สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

• Admission Letter (BONAFIDE) copy – in Original and One Photocopy

(จากโรงเรียนที่สมัครเรียน)

• สำเนาผลการเรียนภาษาอังกฤษ

• สเตจเม้นท์ย้อนหลัง 6 เดือน

• Flight reservation arrivals to India (if available)

• Medical certificate translated in English

• จดหมายรับรองออกค่าใช้จ่าย

• สำเนาหรือบัตรประชาชนผู้สนับสนุน

• สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สนับสนุน

• สำเนาใบสูติบัตร

• สำเนาใบแปลสูติบัตร พร้อมรับรองการแปล

• สำเนาใบเปลี่ยนชื่อและเอกสารแปลที่รับรอง ถ้ามี

• สำเนาทะเบียนบ้านและบัตรประชาชนผู้ปกครองของผู้สมัคร

https://line.me/R/ti/p/%40819yttnk

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here